ingilizce dersler   

DERS 11

POSSESIVE “S”

(Posesiv “es”)

Sahiplik İfade Eden “S”

 

İngilizce’de sahiplik ifadesi için ’s kullanırız.

Dora’s book (Dora’nın kitabı) (Doras buk)

Mehmet’s car (Mehmet’in arabası) (Mehmets kar)

Tom’s computer (Tom’un bilgisayarı) (Toms kompütır)

 

1)      Sahiplik ifade eden ’s şeklinde kullandığımız S tekil isimlerle kullanılır.

Dora’s book  (Doras buk)

Mehmet’s car (Mehmets kar)

Tom’s computer (Toms kompütır) da olduğu gibi

 

2)      Eğer çoğul isimlerde kullanıyorsak; çoğul isimlerin sonuna sadece ‘ koyarız.

My sisters’ pens (Benim kız kardeşlerimin tükenmez kalemleri) (may sistırs pens)

My parents’ house (Benim ebeveynlerimin evi) (may perınts haus)

Students’ books (Öğrencilerin kitapları) (studınts buks)

Teachers’ Room (Öğretmenler Odası) (tiçırs rum)

 

3)      Eğer çoğul isim düzensizse ve çoğul takısı olan s ile bitmiyorsa o zaman ’s şeklinde olur.

Men’s clothes (Erkek kıyafetleri)(Türkçede bu şekilde algılarız ama bahsedilen erkeklerin, men çoğuldur,kıyafetleridir.) (Mens kılotz)

Women’s shoes (Kadın ayakkabıları) ) (Türkçede bu şekilde algılarız ama bahsedilen kadınların,women çoğuldur,ayakkabıları.) (vümıns şuuz)

 

Children’s toys (Çocuk oyuncakları) )(Türkçede bu şekilde algılarız ama bahsedilen çocukların, children çoğuldur, oyuncaklarıdır.) (çıldırıns toyz)

 

 

4)      İki tane sahiplik ifade eden isim kullanılıyorsa ’s eki ikinci isme eklenir.

Mr. and Mrs. Green’s house (Mr. ve Mrs. Green’lerin evi) (Mister end Missis Gırins haus.)

Tom and Saly’s children (Tom ve Saly’nin çocukları) (Tom end seliys çıldırın)

Ahmet and Ayşe’s books (Ahmet ve Ayşe’nin kitapları) (Ahmet end Ayşes buks)

 

Şimdi alıştırmalarla pekiştirmeye çalışalım.

 

Tom’s car is Honda Accord. (Tom’un arabası Honda Accord’tur.) (Toms kar iz Honda Akkord)

My sister’s son is 4 years old. (Benim kızkardeşimin oğlu 4 yaşındadır.) (may sistırs san iz for yiirs old.)

Mary is Tom’s daughter. (Mary Tom’un kızıdır.) (Meri iz Toms dotır)

This is my brother’s book. (Bu benim erkek kardeşimin kitabıdır.) (diz iz may bıradırs buk.)

My sisters’ pens are in their bags. (Benim kızkardeşlerimin tükenmez kalemleri onların çantalarındadır.) (may sistırs pens ar in deyir begs.)

My parents’ house is green. (Benim ebeveynlerimin evi yeşil renktir.) (may perınts haus iz gırin)

The teachers are in the Teachers’ Room at the moment.(Öğretmenler şu an Öğretmenler Odasındalar.) (dı tiçırs ar in the tiçırs rum et dı mumınt.)

I will visit Women’s shoes department.(Kadın ayakkabıları departmanını ziyaret edeceğim.) (ay vil vizit vümıns şuuz departmınt.)

I love Tom and Saly’s children.(Tom ve Saly’nin çocuklarını seviyorum.) (ay lav Tom end Seliys çıldırın.)

Who are these children? (Bu çocuklar kim?) (hu ar di:z çıldırın?)

 – They are Ali and Ayşe’s children.(Onlar Ali ve Ayşe’nin çocukları.) (dey ar Ali end Ayşes çıldırın.)

 

 

Şimdi sıra sizde lütfen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1)      Mr. and Mrs. White........car.

2)      Ali......cup

3)      My brothers......apples

4)      Children......shoes

5)      His parents........room

6)      Mary......bag

7)      Mark and Richard.......cakes

8)      Osman.....computer

9)      John......pencil

10)  My sister......bicycle.(may sister......baysıkıl.)

 

Bicycle: Bisiklet (baysıkıl)

 

ANSWERS: 1)’s (Mr. and Mrs. White’s car). 2)’s (Ali’scup 3)’ (My brothers’ apples.)

4) ’s (Children’s shoes) 5) ’ (His parents’ room) 6)’s ( Mary’s bag) 7)’s (Mark and Richard’s cakes) 8) ’s (Osman’s computer ) 9) ’s (John’s pencil)10) ’s (My sister’s bicycle.)

 

Bugün ne öğrendik:

 

Teachers’ Room :(Öğretmenler Odası) (Tiçırs rum)

Toy: (Oyuncak) (Toy)

Son: (Erkek evlat) (san)

Daughter : (Kız evlat) (dotır)

                                             

 

           MEN’S CLOTHES           WOMEN’S SHOES               CHILDREN’S TOYS

           (mens kılotz)                      (vümın şuuz)                           (çıldırıns toyz)

           Erkek Kıyafetleri               Kadın Ayakkabıları                 Çocuk Oyuncakları

 

                   

 

         BICYCLE                           COMPUTER

         (baysıkıl)                              (kompütır)

         Bisiklet                                 Bilgisayar