ingilizce dersler   

DERS 14

IMPERATIVES
(imperıtivs)

EMİR CÜMLELERİ

(Part 1)

İngilizce’de emir cümleleri bir kişiye de daha fazla kişiye de  söylense aynı şekilde söylenir, herhangi bir değişikliğe uğramaz.

Emir cümleleri olumlu veya olumsuz emir cümleleri şeklindedir.Soru şekilleri yoktur.Emirleri kibar hale getirmek için cümlelerin başına veya sonuna “Please” (pilis) Lütfen kelimesi eklenir.

Şimdi birlikte Emir cümlelerini öğrenmeye başlayalım.

 

Öncelikle Türkçe’de emir cümleleri nelerdir:  

Gel =Come (kam)

Git = Go (go)

Aç =Open (opın)

Kapa =Shut/Close (şat/kılos)

İzle =Watch (voç)

Otur =Sit (sit) gibi öncelikle bu kelimeleri ezberleyiniz.

 

 

Olumlu Emir Cümleleri:

Open the door. (Kapıyı aç/açın/açınız/) (Opın dı dor)

Open the door,please. (Kapıyı açın lütfen) (opın dı dor pilis)

Please,open the door.(Lütfen,kapıyı açın.) (pilis,opın dı dor)

Open the window.( Pencereyi aç.) (opın dı vindov.)

Wait here. (Burada bekle/bekleyin/bekleyiniz*) (veyt hiyır)

Turn right.(Sağa dön) (törn rayt)

Turn left. (Sola dön) (törn left)

Shut up! (Kapa çeneni) (şat ap)

Get out! (defol) (get aut)

Come in! (İçeri gel) (kam in)

Help! (Yardım et) (help) (Help=Aynı zamanda İMDAT demektir.)

Help me. (Bana yardım et) (help mi)

Hurry up! (Acele et) (höri ap)

Come here. (Buraya gel) (kam hıyır)

Listen to me.(Lütfen beni dinle.) (lisın tu mi)

Sit here.(Buraya otur.) (sit hiyır)

Look here. (Buraya bak) (luk hiyır)

Go out! (Dışarı çık) (go aut)

Sit down.(Oturun) (sit davn)

Sit down please. (Lütfen oturun.) (sit davn pilis)

Please, sit down.(Lütfen oturun) (pilis sit davn) şeklindede kullanılır.

Close the door. (Kapıyı kapa) (kılos dı dor)

Close the window. (Pencereyi kapa) (kılos dı vindov.) 

Go there.(Oraya git.) (go der)

Be quite! (Sessiz ol) (bi kuayt)

Şimdi bir metin yazalım ne dersiniz? Önce Türkçe’sini yazalım sonra onu İngilizce’ye çevirelim.

 

 

İçeri gelin! Kapıyı kapatın.Buraya gelin. Lütfen oturun. Bana yardım edin. Buraya bakın.

 

Şimdi siz yukarıdaki cümlelere bakarak metini kendiniz yazın.Aşağıda cevaplandırılmış şeklinden kendinizi kontrol edin.

 

Come in! Close the door.Come here! Sit down,please. Help me. Look here!

 

(Nasıl hepsini yapabildiniz mi? Olmadıysa tekrar yukarıyı bir kez daha kesinlikle yazarak çalışın ve söyleniş şekilleriyle birlikte hafızanıza kaydetmeye çalışın ve sesli olarak tekrarlayın.) (İngilizce öğrenmenin yolu her zaman yazarak çalışmak ve defalarca tekrar etmekten geçer.Sadece biraz zaman ayırın ve tekrarlayın.)

 

Olumsuz Emir Cümleleri:

Olumsuz emir cümlelerinde,cümlenin başına “Don’t” getirilir. Ancak resmi emirlerde ve yazılarda kısaltılmamış şekli olan “Do not” kullanılır.

Don’t run! (Koşma) (dont ran)

Don’t wait! (Bekleme) (dont veyt)

Do not enter! (Girmeyin) (du nat entır)

Don’t be late! (Geç kalma) (dont bi leyt)

Don’t forget! (Unutma) (dont fırget)

Do not go to the door. (Kapıya gitme.) (du nat go tu dı dor) 

Don’t go to the door. (Kapıya gitme.) (dont go tu dı dor.) şeklindede söylenir.

Don’t smoke. (Sigara içme.) (dont sımok)

Don’t eat it! (Onu yeme) (dont iit it.)

Don’t shout at me! (Bana bağırma.) (dont şaut et mi.)

 

Şimdi sıra sizde :

Lütfen beni dinle.Buraya gel. Otur.Sigara içme.Oraya git.Pencereyi aç. Koşma. Dışarı çık.

İngilizcelerini yukarı bakmadan ezberinizden yazmaya çalışınız.

 

(Please, listen to me. Come here. Sit down. Don’t smoke. Go there. Open the window. Don’t run.Go out.)

 

 

 

 

Şimdi siz kendi kendinize emir cümlelerinin önce Türkçe’sini yazın sonra İngilizce olarak cevap veriniz.

 

 

 

 

Bugün ne öğrendik kısmından konunun genel tekrarını yapınız. Emirleri 2 bölüm halinde işleyeceğiz.Hepsini birden verirsek aklınızın karışacağı kanısındayız. Devamını 15. dersimizde göreceksiniz.Şimdi lütfen bu gün ne öğrendik kısmınla konuyu tekrar ediniz.

 

Bugün ne öğrendik:

 

 

 Please      Come      Go      Open     Close     Sit     Wait      

  (pilis)                     (kam)               (go)            (opın)             (kılos)            (sit)          (veyt)

   Lütfen                   Gel                 Git              Aç                  Kapa             Otur          Bekle

 

 

         

       Turn Right                       Turn Left                      Shut Up                       Get Out!

       (törn rayt)                         (törn left)                     (şat ap)                        (get aut)

        (sağa dön)                       (sola dön)                    (Kapa çeneni)              (Defol)

 

  

  Come in                                 Help                Please,help me.            Hurry Up!

  (kam in)                                 (help)               (pilis,help mi)              (höri ap)

  İçeri gel.                           Yardım et    Lütfen bana yardım et.        Acele et.

 

                 

 

Sit Here                         Look here.                     Go Out                    Sit Down.

(sit hiyır)                        (luk hiyır)                      (go aut)                    (sit davn)

Buraya Otur                  Buraya bak.                  Dışarı çık                  Oturun.

 

                               

Close the door.            Close the window.              Be quite!               Don’t run.

(kılos dı dor)               (kılos dı vindov)                   (bi kuayt)              (dont ran)

Kapıyı kapat                Pencereyi kapat                    Sessiz ol                 Koşma

 

 

               

Do not enter!                           Don’t be late.              Don’t forget.          Don’t smoke.

(du nat entır)                           (dont bi leyt)               (dont fırget)           (dont sımok)

Girmeyin                                 Geç kalma                   Unutma                  Sigara İçme

 

 

       

 

       Don’t eat                Don’t shout

       (dont iit)                 (dont şaut)

         Yeme                    Bağırma

      

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.