ingilizce dersler   

DERS 9

SOME / ANY

(sam /eni)

(Biraz, birkaç / Hiç)

 

“Some” ve “any” çoğul ve sayılamayan nesneler için bilinmeyen miktar veya emin olmadığınmız miktar ve sayıdaki şeyler hakkında konuşurken kullanılır.

 

“Some” olumlu cümlelerde kullanılır.

“Any” olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.

 

There is some sugar in the bowl. (Kasede biraz şeker var.) (der iz sam şugır in dı bovıl.)

There isn’t any sugar in the bowl. (Kasede hiç şeker yok.) (der izınt eni şugır in dı bovıl.)

 

There are some cats in the garden. (Bahçede birkaç kedi var.) (der ar sam kets in dı gardın.)

There is some rice in the jar. (Kavanozda biraz pirinç var.) (der iz sam rays in dı car.)

I have got some pens in my bag. (Çantamda birkaç tükenmez kalem var.) (ay hev gat sam pens in may beg.)

He has got some coffee in his cup. (Onun fincanında biraz kahve var.) (he haz gat sam kafi in hiz kap.)

There are’t any students in the school. (Okulda hiç öğrenci yok.) (der arınt eni sütudınt in dı sukul.)

There isn’t any salt in the soup.(Çorbada hiç tuz yok.) (der izınt eni solt in dı sup.)

We made some mistakes. (Biz bazı hatalar yaptık.) (vi meyd sam misteyks.)

There is some cheese in the fridge. (Buzdolabında biraz peynir var.) (der iz sam çiiz in dı firiç.)

I am going to buy some potatoes. (Ben biraz patates alacağım.) (ay em going tu bay sam pıteytos.)

I am not going to buy any potatoes. (Ben hiç patates almayacağım.) (ay em nat going tu bay eni pıteytos.)

 

 

Is there any buses in the street?(Yes) (Sokakta hiç otobüs var mı?) (iz der eni bas in dı sitrit?)

-Yes,there is. (Evet,var.) (yes,der iz.)

Have you got any money? (No) (Hiç paran var mı?) (hev u gat eni mani?)

-No,I haven’t. (Hayır,yok.) (No,ay hevınt.)

Is there any ice in the fridge? (Yes) (iz der eni ays in dı firiç?)

-Yes,there is. (Evet,var.) (yes,der iz.)

 

“Some” soru cümlelerinde kulanılırken istek veya teklif bildirir.

Would you like some milk? (Biraz süt ister misiniz?) (vuç yu layk sam miylk?)

Can I have some bread? (Biraz ekmek alabilir miyim?) (ken ay hev sam bıred?)

 

 

Şimdi lütfen aşağıdaki sorulara siz cevap veriniz:

Questions:

1)      I don’t have ..........books in my bag. (ay dont hev........buks in may beg.)

2)      Have you got........friends in the school? (hev yu gat .......firends in dı sukul.)

3)      There are ......glasses in the cupboard. (der ar ......gılasıs in dı kabırt.)

4)      There isn’t ......ice-cream in the fridge. (der izınt......ays-kırim in dı firiç.)

5)      Are there .......cars in the street? (ar der .....kars in dı sitrit?)

6)      There are .........trees in the garden. (der ar .....tıris in dı gardın.)

7)      There is.....money in the bag. (der iz .......mani in dı beg.)

 

Answers: 1) any 2) any 3) some any 5) any 6) some 7) some

 

Bugün ne öğrendik:

 

 

 

                  

 

RICE                                    POTATO                    BREAD                   BUS

(rays)                                    (Pıteyto)                      (bıred)                      (bas)

Pirinç                                    Patates                         Ekmek                      Otobüs

 

 

 

        

 

CHEESE                           MILK                          JAR                             FRIDGE

(çiiz)                                  (miylk)             (car)                             (firiç)

Peynir                                Süt                               Kavanoz                      Buzdolabı

 

 

                 

 

            CUPBOARD                          ICE-CREAM

            (kabırt)                                    (ays-kırim)

            Dolap                                      Dondurma                  

 

 

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.