ingilizce dersler   

DERS 49

FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE

 

Öncelikle Future Perfect Continuous Tense’le ilgili olarak söylememiz gereken:

…. ----------- PAST-----------------NOW---------FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE--------FUTURE……

Şeklinde düşünmenizdir. Yani bu tense “Şimdiki zaman”la “Gelecek zaman” arasındadır.

a)      Türkçe’ye –makta olacak, -mekte olacak ,(yapmakta olacağım,yapmakta olacaklar) şeklinde çeviririz.

b)      Gelecekte belli bir zamandan önce bir süre devam edecek olan bir eylemi anlatmak için kullanılır.

 

Olumlu Cümle Yapısı

Subject + will have been + Verb-ing + object

 

Olumsuz Cümle Yapısı

Subject + will  not  (won’t) have been + Verb-ing + object

 

Soru Cümlesi Yapısı

Will + Subject + have been verb-ing + Object ?

 

On Sunday, we will have been living in this flat for a year. (Pazar günü, bu dairede 1 yıldır yaşamakta olacağız.) (on sandey, v i vil hev biin living in diz fılet for e yiir.)

You will have been waiting for more than 1 hour, when his bus finally arrives. (Onun otobüsü nihayet vardığı zaman 1 saatten fazladır beklemekte olacaksın.) (yu vil hev biin veyting for mor den vana ur, ven hiz bas faynıli erayvs.)

Will you have been studying English for almost 3 years next month? (Yes) (Gelecek ay İngilizce  neredeyse 3 yıldır mı çalışmakta olacaksın? ) (vill yu hev biin sıtadiying ingliş for olmost tıri yiirz nekst mant ?)

-Yes, I will.

She will have been reading a book at 10 o’clock this evening. (O,bu akşam saat 10 da bir kitap okumakta olacaktır. ) (şi vill hev biin riiding e buk et ten okılok diz ivning.)

Fill in the blanks.

1)      Next year, my dad …………………………………….. in the company for 40 years. (work)

2)      Susan will be tired when she gets home .She.........................for over  an hour. (jogging)

3)      By the time I start, the ones at the front …………………………..for several minutes.(run)

4)      By 6 o’clock, he…………………………non-stop for 4 hours. (study)

5)      He…………………….for long before 7 o’clock.(-) (drive)

6)      In 2010, I…………………………..in Karşıyaka for 6 years.(live)

7)      ……….you ……………………………..enough by tomorrow? (study-No)

-………………………..

ANSWERS: 1) will have been working 2) will have been jogging 3) will have been running 4) will have been studying 5) won’t have been driving 6) will have been living 7) will/have been studying –No,I won’t.

 

Bugün ne öğrendik?

Finally:  sonunda,nihayet (faynıli)

Almost : hemen hemen,neredeyse, az kalsın (olmost)

Jogging: Yavaş tempoyla koşu (cagging)

Non-stop: Durmaksızın , sürekli (nan-sıtap)


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.