ingilizce dersler   

DERS 40

SIMPLE FUTURE TENSE  (Will and Shall)

Simpıl Fuçır Tens (vil end şel)

Basit Gelecek Zaman

Will’i gelecek hakkında konuşmak için kullanırız.Türkçede’ki karşılığı -ecek,-acak takısıdır.

OLUMLU CÜMLE YAPISI

Özne+will+Fill (Verb 1)

I will go to school. (Okula gideceğim.) (ay vil go tu sukul.)

She will play the piano. (O piyano çalacak.) (şi vil piley dı piyano.)

They will eat their dinner. (Onlar akşam yemeklerini yiyecekler.) (dey vil iit deyır dinır.)

 

OLUMSUZ CÜMLE YAPISI:

Özne+ will not (won’t)+ Fiil (Verb1)

I won’t talk with her again.(Onunla tekrar konuşmayacağım.)  (ay vont tolk vit hör egeyn.)

He won’t visit his friends. (O arkadaşlarını ziyaret etmeyecek.) (hi vont vizit hiz firends.)

We won’t work this weekend. (Biz bu hafta sonu çalışmayacağız.) (vi vont vörk diz vikend.)

 

SORU CÜMLESi  YAPISI:

Will + Özne+Fiil (Verb 1) ?

Will you talk to her? (Onunla konuşacak mısın?) (vil yu tolk tu hör?)

Will it bring the ball? (O topu getirecek mi?) (vil it biring dı bol?)

Will they come to our party? (vil dey kam tu aur parti?)

Will’i gelecekte olacak olan gerçekleri ve gelecekte olacağını düşündüğümüz şeyleri anlatmak için kullanırız.

He will like his birthday present. (O doğum günü hediyesini beğenecek.) (hi vil layk hiz börtdey pırezınt.)

I’ll be 38 years old this August. (Ben bu Ağustosta 38 yaşında olacağım.) (ayl be törti eyt yiirz old diz agust.)

She will be a good mother. (O iyi bir anne olacak.) (şi vil bi e gud madır.)

 

 

Bir şey yapmaya karar verdiğimiz zaman “will” kullanırız.

I’ll answer the phone. (Ben telefonu yanıtlayacağım.) (ayl ansır dı fon.)

I ‘ll buy that book. (Ben o kitabı alacağım.) (ayl bay det buk.)

 

SHALL:

Shall’i bir şey teklif ederken, tavsiye sorarken,başkaları için bir şey yapmak isterken kullanırız.

Shall we go for a walk?  (Yürüyüşe çıkalım mı?) (şel vi go for e volk?)

Shall I help you with those bags? (Sana bu çantalara yardım edeyim mi?) (şel ay help yu vit doz begs?)

What shall I say if he calls? (Eğer o ararsa ne söyleyeyim?) (vat şel ay sey if hi kols?)

Shall I make you a cup of tea?  (Sana bir fincan çay yapayım mı?) (şel ay meyk yu e kap ov ti?)Veya will kullanırız.

I’ll make you a cup of tea.  (Sana bir fincan çay yapacağım.) (ayl meyk yu e kap ov ti.)

 

Lütfen soldaki cümleleri tamamlayan cümleleri sağdakilerle eşleştiriniz.

1)      Look at the sky!

a)      Never mind. Accidents will happen.

2)      I am cold.But here is hot.

b)      No,I won’t.Do it yourself.

3)      I’ve dropped a glass of water.

c)       I’m not sure I’ll be able to come.

4)      Shall we go now?

d)      OK.I’ll get my coat.

5)      What shall I get for dinner?

e)      Shall I have a word with her?

6)      Will you please close the window?

f)       It will rain.

7)      The meeting will be held on Saturday at 1 o’clock.

g)      Let’s just have fish and chips.

8)      I told her to clean her room but she won’t.

h)      I think you’ll get flu.

 

ANSWERS: 1) 1-f  2)2-h 3) 3-a 4) 4-d 5)5-g 6)6-b 7)7-c 8)8-e

 

 

BUGÜN NE ÖĞRENDİK:

Sky: Gökyüzü (sıkay)

Held on: hold-held (süregelmek,devam etmek) (held on)

 Drop:Damla (dırop)

Dropped a glass of water: Bir bardak suyu düşürmek, devirmek (dıropd e gılas ov votır)

  Fish&chips:Balık&Parmak Patates (fiş&cips) (İngilizlerin en meşhur fast foodlarından biridir.)

Again: Tekrar (egeyn)


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.