ingilizce dersler   

DERS 60

FORMING QUESTIONS, REPORTING QUESTIONS
(Soruları Şekillendirme, Soruları Raporlama)

A)     FORMING QUESTIONS

Wh- kelimesiyle başlayan sorular  “Wh-Questions” diye adlandırılır.

What are you doing tonight? (Bu gece ne yapıyorsun?) (vat ar yu doing tunayt?)

Where have you been? (Neredeydin?) (ver hev yu biin?)

Bazı soruların cevabı sadece Yes veya No’dan ibarettir. Bunlar “Yes/No Questions” diye adlandırılır.

Are you ready? (Hazır mısın?) (ar yu redi?)

Did he leave any message? (did he liv eni mesıc?)

Eğer auxiliary verb dediğimiz (yardımcı fiiller) varsa (be, do,have, can, will……) ,bunları öznenin  başına koyarak soru yaparız.

Have you ever visited Chicago? (Hiç Şikago’yu ziyaret ettin mi?) (hev yu evır vizited Chicago?)

Why are you telling me this now? (Niçin bunu bana şimdi söylüyorsun?) (vay ar yu telling mi diz nav?)

Eğer birden fazla yardımcı fiil varsa sadece ilk yardımcı fiili özneden önce koyar soru cümlesi yaparız.

Will we be arrested if we refuse to leave?  (Eğer ayrılmayı reddedersek bizi tutuklayacaklar mı?) (vil vi bi erestıd if vi refuz tu liv?)

Eğer “be” ana fiil ise soru şekli:

Was he happy when he lived in Italy? (O,İtalya’da yaşadığı zaman mutlumuydu?) (vaz hi hepi ven he livd in itali?)

When is she likely to arrive? (O,muhtemelen ne zaman varacak?) (ven iz şi laykli tu erayv?)

Have ‘in ana fiil olduğu  Yes/No soruları sorduğumuz zaman genelde “Have ……got…..?” veya “Do…….have…….?” kalıplarını kullanırız.

Do you have……/Have you got a reservation?  (Rezervasyoununuz var mı? ) (du yuh ev…../hev yu gat e rezerveyşın?)

Eğer başka bir yardımcı fiil yoksa ,soru cümlelerini Simple Present Tense’de “Do” veya “Does “ile, Simple Past Tense’de “Did “‘i öznenin başına koyarak soru cümlesi yaparız.

Does anyone know where I left my bag? (Çantamı nereye bıraktığımı bilen var mı?) (daz enivan nov ver ay left may beg?)

When did you last see Dora? (Dora’yı en son ne zaman gördün?) (ven did yu last si Dora?)

Eğer what,which,who veya whose’u özne olarak kullanıyorsak “Do”’yu kullanmayız:

What happened to your car? (Arabana ne oldu? ) (vat hepınd tu yor kar?)

Farkı inceleyin:

Who did you speak to at the party?  Ve Who spoke to you?

(Partide kimle konuştun?) (hu did yu sipik tu at dı parti?) ve (Kim  senle konuştu?) (hu sıpok tu yu?)

That-clause ‘u kullanarak insanların ne düşündüğünü veya söylediğini hakkında soru sorarız:

When do you think that she will arrive? (Onun ne zaman varacağını düşünüyorsun?) (ven do yu tink det şi vil erayv?)

What do you suggest that I should do next?  (Bir sonra ne yapmamı önerirsiniz?) (vat du yu sacest det ay şuld du nekst?)

Wh-word ‘u 2. Cümleciğin öznesi olarak kullanırsak “that” i kullanmayız.

Who did you say was coming to see me tonight? (Bu gece beni kim görmeye gelecek dediniz?) (hu did yu sey vaz kaming tu si mi tunayt?)

 

B)      REPORTING QUESTIONS

Wh-questions’ları rapor etmek istediğimiz zaman, yan tümceyi takiben wh-word’u ile başlayan reporting clause’ları kullanırız.

              Yes/No questions’ları rapor ederken yan tümceliği takiben if veya whether ile başlayan     

              Reporting clause kullanırız.

              He asked me what the problem was.  (Bana problem neydi diye sordu.) (hi askd mi vat dı

              pırablım vaz.)

              She wanted to know if/whether I’d seen Tom. (O, Tom’u görüp görmediğimi bilmek istedi.)

             (şi vated tu nov if/vedır ay hed siin Tom.)

              wh-,if veya whether clause’larda genelde özneyi fiilden önce koyarız:

              Have you seen James recently? – >He wanted to know if I had seen James recently.

              (Son zamanlarda James’i gördün mü?-> O, son zamanlarda James’i görüp görmediğimi bilmek

               İstedi.) (hev yu evır siin ceyms resıntli?-> hi vanted tu nov if ay hed siin ceyms resıntli.)

              Eğer orijinal soru what, which veya who ile başlar ve be+complement ile devam ederse ,

             Complement’ı (tümleç) raporlama yaparken “be” den önce veya sonra koyabiliriz:

             Who was the winner? à I asked who the winner was.

             (Kim kazandı?) -> (Kimin kazandığını sordum.) (hu vaz dı vinır?)-> (ay askd hu dı vinır vaz.)

             Wh-, if veya whether-clause’larla do formunu kullanmayız:

             He asked me where I (had) found it. (…….where did I find it /…where I did find it.  DEĞİL)

             (Onu nerede bulduğumu sordu.) (hi askd mi ver ay faund it.)

             Eğer negatif bir soruyu raporluyorsak “do” nun negatif formunu kullanırız:

             She asked (me) why I didn’t want to eat anything. (Bana neden hiçbirşey yemek istemediğimi    

             Sordu.) (şi askd mi vay ay didınt van tu iit eniting.)

   

What questions did Tom ask Mary? (Aşağıdaki cümlelere göre Tom’un Mary’e hangi soruları sorduğunu yazınız.

1)      …….if you know my brother.

2)      ……what needs to be done next.

3)      ……who invited you to the restaurant.

4)      …..if you went to concert last night.

5)      …..which you like best-chicken or turkey.

6)      ……who you invited to the meeting.

7)      …..if you have any brothers or sisters.

8)      …..what you need from the shop.

9)      …..where you went last weekend.

10)   ……whether you speak Spanish.

ANSWERS: 

1)      Do you know my sister?

2)      What needs to be done next?

3)      Who invited you to the restaurant?

4)      Did you go to concert last night?

5)      Which do you like best-chicken or turkey?

6)      Who did you invite to the meeting?

7)      Have you got any brothers?/ Do you have any brothers?

8)      What do you need from the shop?

9)      Where did you go last weekend?

10)   Do you speak Spanish?

 

BUGÜN NE ÖĞRENDİK?

Arrest: Tutuklamak (erest)

Refuse: Red etmek, kabul etmemek, geri çevirmek (refuz)

Likely: Olası, muhtemel, muhtemelen, galiba (laykli)

Reservation: Rezervasyon (rezerveyşın)

Winner: Kazanan ,Galip (vinır)

Suggest:  Önermek, işaret etmek, göstermek, belirtmek (sacest)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.