ingilizce dersler   

DERS 20

SIMPLE PRESENT TENSE

PART 2

 

Bir önceki dersimizde İngilizce’de en sık kullanılan fillerden bazılarını, bunların Simple Present Tense’de hangi takıları aldığını ve Simple Present Tense’te Olumlu ve Olumsuz cümle yapısını öğrendik.

Bu dersimizde soru cümlesi yapısı ile Simple Present Tense’in hangi durumlarda kullanıldığını öğreneceğiz.

 

Soru Cümlesi Yapısı

 

Do + I / you / we / they + Verb (1) + Object ?

 

-Yes, I/you/we/they do.

 

-No, I/you/we/they don’t.

 

Do you go to school everyday? (Okula hergün gider misin?) (du yu go tu sukul evridey?)

-Yes, i do.

Do I play basketball every Saturday?(ben her cumertesi basketbol oynar mıyım?) (du ay piley baskıtbol evri saturdey?)

-No, you don’t.

Do they go to picnic every weekend? (Onlar her hafta sonu pikniğe gider mi?) (du dey go tu piknik evri wiikend?)

-Yes, they do.

Do we watch Tv every night? (Her gece Tv izler miyiz?) (du vi voç Tivi evri nayt?)

-No, you don’t.

 

 

Does + He / she / it + Verb (1) + Object?

 

-Yes, he/she/it does.

 

-No, he/she/it doesn’t.

 

Does he read a book every afternoon? (O, her öğlen kitap okur mu?) (daz he rid e buk evri eftırnun?)

-Yes, he does.  (yes, he daz)

 

Does she cook every afternoon? (O,her öğlen yemek pişirir mi?) (daz şi kuk evri eftırnun?)

-No, she doesn’t. (no, şi dazınt)

 

Does it run fast? (O,hızlı koşar mı?) (daz it ran fest?)

-No, it doesn’t. (no,it dazınt.)

 

 

 

 

 

QUESTIONS:

1)      Do you watch Tv at school? (No) (okulda Tv seyreder nisiniz?)(du yu voç tivi et sukul?)

-

2)      Does he live in Newyork? (Yes) (O Newyork’ta mı yaşar?) (daz hi liv in nivyork?)

-

3)      Does she go to Greece every year? (Yes) (O Yunanistan’a her sene gider mi?) (daz şi go tu giris evri yiir?)

-

4)      Do you write a book? (No) (Bir kitap mı yazıyorsun?)  (du yu rayt e buk?)

-

5)      Do they speak German? (Yes) (Onlar Almanca konuşur mu?) (du dey sipik cörmın?)

-

6)      Do you study English? (Yes) (İngilizce çalışıyor musun?) (du yu sıtadi ingliş?)

-

7)      Do they eat breakfast every morning? (Yes) (Onlar her sabah kahvaltı eder mi?)

(du dey iit bırekfıst evri morning?)

-

8)      Do we live in Turkey? (Yes) (Biz Türkiye’de mi yaşıyoruz?) (du vi liv in törkiy?)

-

9)      Does it drink milk? (No) (O süt içer mi?) (daz it dirink miylk?)

-

10)  Does she run fast? (No) (O hızlı koşar mı?)  (daz şi ran fest?)

-

 

ANSWERS:

1)      No, I don’t. 2) Yes, he does. 3) Yes, she does. 4) No, I dont. 5) Yes, they do.

6) Yes, I do. 7) Yes, they do. 8) Yes, you do. 9) No, it doesn’t. 10) No, she doesn’t.

 

 

 

 Simple Present Tense’in Kullanıldığı Durumlar:

 

1)      Yinelediğimiz eylemleri veya alışkanlıkları ifade etmek için kullanılır:

 

I get up at 8 o’clock every morning. (Ben her sabah 8 de kalkarım.) (ay get ap et eyt o kılok evri morning.)

 

My mum goes to supermarket every Wednesday. (Annem her Çarşamba süpermarkete gider. (may mam gooz tu supırmarkıt evri venizdey.)

 

2)      Uzun süre için geçerli olan sürekli durumları ifade etmede kullanılır:

 

He lives in England. (O İngiletere’de yaşar.) (hi livs in inglınd.)

People speak English in America. (Amerika’da insanlar İngilizce konuşur.) (pipıl sipik ingliş in amerika.)

 

 

 

 

3)      Her zaman geçerliliği olan bir ifade için kullanılır:

 

Water boils at about 100 degrees. (Su 100 derece civarında kaynar.) (votır boyils et ebaut one hundred digriis.)

 

The earth revolves around the sun.(Dünya güneşin çevresinde döner.) (dı örth rivolvs eraund dı san.)

 

4)      Bir tarifeye ,bir programa bağlı olan gelecekteki olayları ifade etmek için kullanılır:

 

The next bus leaves at 8.00 o’clock. (Bir sonraki otobüs saat 8 de ayrılır.) (dı nekst bas liivs et eyt o kılok.)

 

The film starts at 14.30. (Film saat 2,5 ta başlar.) (dı film sıtarts et half past tu.)

 

The store opens at 10 o’clock. (Dükkan saat 10 da açılır.) (dı sıtor opıns et ten o kılok.)

 

5)      Spor müsabakalarının anlatımında, hikaye anlatırken  kullanılır:

 

Tuncay shoots and goal! Fenerbahçe wins the match.! (Tuncay şut ater ve gol. Fenerbahçe maçı kazanır.) (Tuncay şuuts end gool.Fenerbahçe ins dı meç.)

 

Once upon a time, a frog jumps into water. Suddenly it sees a beautiful flower there.(Bir zamanlar bir kurbağa suya atlar.Aniden orada çok güzel bir çiçek görür.) (vans ıpan e taym e fırog camps into votır.Sadınli it siiz e bitiful fılavır der.)

 

6)      Günlük dilde bir şey yapmayı tarif ederken kullanılır:

 

First , you break the eggs then put some milk into the bowl.(Önce yumurtaları kırın, sonra kasenin içine biraz süt koyun.) (first u bırek dı eggs den put sam miylk into dı bovıl.)

 

 

Bugün ne öğrendik:

 

 

Do + I / you / we / they + Verb (1) + Object ?

 

-Yes, I/you/we/they do.

 

-No, I/you/we/they don’t.

 

Does + He / she / it + Verb (1) + Object?

 

-Yes, he/she/it does.

 

-No, he/she/it doesn’t.

 

Basketball: (basketbol) (baskıtbol)

 

Mum=Mother (Anne) (mam) (Mother kelimesinin halk ağzında ve çocuk dilinde söyleniş şeklidir.)

 

Supermarket: (süpermarket) (supırmarkıt)

 

Boil: (kaynamak) (boyil)

 

Degree: (Derece) (digri)

 

Earth : (dünya) (örth)

 

Revolve : (dönmek) (rivolv)

 

Store : (dükkan) (sıtor)

 

Frog : (kurbağa) (fırog)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.