ingilizce dersler   

DERS 53

AS CONJUNCTION

(Ez kıncankşın)

As Bağlacı

As Bağlacı:

A)     Bazı cümlelerde “as” , because anlamında kullanılır. Sebep gösterir.

As it was getting late, I decided I should go home. (Geç olmaya başladığı için eve gitmeye karar verdim.) (ez it vaz getting leyt, ay disaydıd ay şuld go hom.)

As I was feeling sick, I went to bed early. (Hasta hissettiğim için erken yattım.) (ez ay vaz filing sik, ay vent tu bed örli.)

We must be near the beach, as I can hear the waves. (Dalgaları duyabildiğim için Plajın yanında olmalıyız.) (vi mast bi niyır dı biç,ez ay ken hiyır dı veyvs.)

 

B)      Bazı cümlelerde “as” aynı anda yapılmakta olan 2 eylemi ifade etmek için kullanılır. Burada kısa eylemler söz konusudur, süreklilik yoktur.

Close  the window as you go out. (Dışarı çıkarken pencereyi kapat.) (kıloz dı vindov ez yu go aut.)

As we walked in the park, we chatted about our problems. (Parkta yürürken problemlerimiz hakkında konuştuk.) (ez vi volkd in dı park, vi çetıd ebaut aur pırablıms.)

 

C)      Bazı cümlelerde “as” 2 eylemden birinin devan etmekte olduğunu anlatır. Bu yapıda süreklilik ifade eden eylemler vardır. As burada “Past Continuous Tense” ile kullanılır.

As we were going out, the phone rang. (Biz dışarı çıkıyor iken telefon çaldı.) (ez vi vör going aut, dı fon rang.)

 

D)     “as” bazen “gibi” anlamında kullanılır.(“like”)

As+ özne + fiil

As you know, we broke up. (Bildiğin gibi, biz ayrıldık.) (ez yu nov, vi bırok ap.)

She failed in the exam as we expected. (Beklediğimiz gibi sınavda başarısız oldu.) (şi feyıld in dı ekzam ez vi ekspektıd.)

 

E)      Bazen de edat olarak kullanılır. “olarak” anlamına gelir. Burada “as” den sonra isim kullanılır.

When I was a student, I worked as a cashier in the supermarket.  (Ben öğrenciyken, süpermarkette kasiyer olarak çalıştım.) (ven ay vaz e studınt, ay vörkd ez e keşır in dı süpırmarkıt.)

I once worked as a barista. (Bir zamanlar barista olarak çalıştım.) (ay vans vörkd ez e barista.)

 

Bugün ne öğrendik ?

 Wave : Dalga (veyv)

Chat : Sohbet etmek, muhabbet etmek (çet)

Break up: ayrılmak, sona erdirmek (bırek ap)

 Cashier: Kasiyer (keşır)

 Barista: Espresso uzmanı kimse (barista)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.