ingilizce dersler   

DERS 54

AS IF , AS THOUGH

(ez if, ez doh)

Sanki

 

a)      As if kullanarak birinin ya da bir şeyin nasıl göründüğünü (look) , hissettiğini (feel) , gibi geldiğini (sound) anlatabiliriz.

I feel as if I haven’t had a sleep. (Sanki hiç uyumamış gibi hissediyorum.) (ay fiil ez if ay hevın’t hed e silip.)

Her sounds as if she cries. (Sanki ağlamış gibi gözüküyor.) (hör saunds ez if şi kırays.)

The street looked as if nobody was living in the town. (Sokak sanki kasabada kimse yaşamıyor gibi görünüyor.) (dı sitrit lukd ez if nobadi vaz living in dı tavn.)

 

b)      Cümleler it looks, it sounds, it smells as if (as though) gibi kullanabiliriz. (Yaygın kullanımda as if yerine “like” kelimesini duyar veya görürsünüz.It looks like, It smells like, It sounds like……)

There is no sound. It sounds as though they are sleeping. (Hiç ses yok. Sanki uyuyorlarmış gibi geliyor.) (der iz no saund. İt saunds ez doh dey ar siliping.)

It smells as though a rat has died here. (Sanki burada bir büyük fare(sıçan) ölmüş gibi kokuyor.) (it simels ez doh e ret hez dayd hiyır.)

He is very late. It looks as if he isn’t coming to dinner. (O çok geç kaldı. Sanki akşam yemeğine gelmeyecekmiş gibi görünüyor.) (hi iz veri leyt. İt luks ez if hi izınt kaming tu dinır.)

 

c)       As if ‘i bunların dışında diğer fiillerlede kullanabiliriz.

He looked at me as if I was crazy. (Bana sanki deliymişim gibi baktı.) (hi lukd et mi ez if ay vaz kıreyzi.)

I behaved as if nothing had happened. (Sanki hiçbirşey olmamış gibi davrandım.) (ay biheyvd ez if nating hed hepınd.)

 

 

d)      Bazen As if den sonra geçmiş zaman kullanırız, fakat anlamları geçmiş zaman olmaz.Bu şekilde düşüncenin gerçek olmadığını ifade ederiz.

Why do you talk to me as if I was a child. I’m 37. (Bana neden çocukmuşum gibi konuşuyorsun.Ben 37 yaşındayım.) (vay du yu tolk tu mi ez if ay vaz çayıld. Aym törtisevın.)

I don’t like him. He talks as if he crated the world.(Ondan hoşlanmıyorum.Sanki dünyayı o yaratmış gibi konuşuyor.) (ay dont layk him. Hi tolks ez if hi kıreytıd dı vörld.)

 

Bugün ne öğrendik?

Rat : büyük fare  (ret)


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.