ingilizce dersler   

DERS  18

The days of the week & The months of the year

(dı deys ov dı vik) & (dı mants ov dı yiir)

Haftanın Günleri & Yılın Ayları

 

        

  Monday                     Tuesday                       Wednesday              Thursday            Friday

  (mandey)                   (tuusdey)                     (venizdey)               (törzdey)             (fıraydey)

  Pazartesi                   Salı                              Çarşamba                 Perşembe           Cuma

 

 

 

    

 

                                                Saturday                      Sunday

                                                (saturdey)                    (sandey)

                                                Cumartesi                    Pazar

Week (Hafta) (viik)

Today  (Bugün) (tudey)

Tomorrow (Yarın) (tumarrov)

Yesterday (Dün) (yestırdey)

 

What day is it today? (Bugün günlerden ne?) (vat dey iz it tudey?)

-It’s Tuesday. (Salıdır.) (its tuusdey)

 

What day is it tomorrow? (Yarın günlerden ne ?) (vat dey iz it tumarrov?)

-It’s Wednesday. (Çarşambadır.) (its venizdey)

 

What day was it yesterday? (Dün günlerden ne idi?) (vat dey vaz it yestırdey?)

-It was Monday. (Pazartesiydi.) (it vaz mandey)

 

Haftanın günleri İngilizce her zaman büyük harfle başlayarak yazılır.

Yesterday ‘de dün sorulduğu için is in geçmiş hali was kullanılarak soru sorulur ve cevaplanır.

 

 

 

Today is Wednesday. (Bugün Çarşamba.) (tudey iz venizdey)

What day is it tomorrow? (Yarın günlerden ne?) (vat dey iz it tumarrov?)

-It’s Thursday. (Perşembedir.) (its törzdey.)

 

What day was it yesterday? (Dün günlerden ne idi?) (vat dey vaz it yestırdey?)

-It was Tuesday. (Salıydı.) (it vaz tuusdey.)

 

Şimdi sıra sizde:

 

MONDAY

 

1) What day is it today? (Bugün günlerden ne?) (vat dey iz it tudey?)

-

2) What day is it tomorrow? (Yarın günlerden ne ?) (vat dey iz it tumarrov?)

-

3) What day was it yesterday? (Dün günlerden ne idi?) (vat dey vaz it yestırdey?)

-

 

FRIDAY

 

1) What day is it today? (Bugün günlerden ne?) (vat dey iz it tudey?)

-

2) What day was it yesterday? (Dün günlerden ne idi?) (vat dey vaz it yestırdey?)

-

 

SUNDAY

1) What day is it tomorrow? (Yarın günlerden ne ?) (vat dey iz it tumarrov?)

-

2) What day was it yesterday? (Dün günlerden ne idi?) (vat dey vaz it yestırdey?)

-

 

 

ANSWERS:

MONDAY

1)      It’s Monday. (its mandey.)

2)      It’s Tuesday. (its tuusdey.)

3)      It was Sunday. (it vaz sandey.)

 

FRIDAY

1)      It’s Friday. (its fıraydey.)

2)      It was Thursday. (it vaz törsdey.)

 

SUNDAY

1)      It’s Monday. (its mandey.)

2)      It was Saturday. (it vaz saturdey.)

 

 

            

 

            January                      February                       March              April

            (cenuveri)                  (februveri)                    (març)              (eprıl)

            Ocak                           Şubat                           Mart                 Nisan 

 

           

            May                             June                             July                              August

            (mey)                           (cun)                            (culay)                                     (ogust)

            Mayıs                          Haziran                        Temmuz                      Ağustos           

 

               

        September                 October                       November                   December

        (Septembır)                (oktobır)                      (Novembır)                 (dısembır)

            Eylül                        Ekim                                Kasım                        Aralık    

 

Year (Yıl) (yiir)

Month (Ay) (mant)

Seasons (Mevsimler) (sizins)

Spring (İlkbahar) (sipring)

Summer (Yaz) (sammır)

Winter (Kış) (vintır)

Autumn=Fall (Sonbahar) (otum=Fol)

 

Months of the Spring (İlkbahar ayları) (mants ov dı sipring)

 

March  (Mart) (març)

April (Nisan) (eprıl)

May (Mayıs) (mey)

 

 

Months of the Summer (Yaz ayları) (mants ov dı sammır)

 

June (Haziran) (cun)

July (Temmuz) (culay)

August (Ağustos) (ogust)

 

Months of the Autumn (Sonbahar ayları) (mants ov dı otum)

 

September (Eylül) (septembır)

October (Ekim) (oktobır)

November (Novembır) (novembır)

 

Months of the Winter  (Kış ayları) (mants ov dı vintır)

 

December (Aralık) (dısembır)

January  (Ocak) (cenuveri)

February  (Şubat) (februveri)

 

Birthday: Doğum günü (börtdey)

 

When is your birthday? (Doğum gününüz ne zaman?) (ven iz yor börtdey?)

-It’s in August. (Ağustosta) (its in ogust)

 

When is your birthday? (Ocak) (Doğum gününüz ne zaman?) (ven iz yor börtdey?)

-It’s in January. (Ocakta) (its in cenuveri)

 

When is your birthday? (Kasım) (Doğum gününüz ne zaman?) (ven iz yor börtdey?)

-It’s in November. (Kasımda) (its in novembır)

 

1)      When is your birthday? (Şubat)

-

2)      When is your birthday? (Mayıs)

-

3)      When is your birthday? (Aralık)

-

4)      When is your birthday? (Temmuz)

-

5)      When is your birthday? (Eylül)

-

 

 

ANSWERS:

1)      It’s in February. (its in februveri)

2)      It’s in May. (its in mey)

3)      It’s in December. (its in dısembır.)

4)      It’s in July. (its in culay)

5)      It’s in September.  (its in septembır)

Ayrıca ailenizdeki bireylerin ve kendinizin, arkadaşlarınızın hangi ayda olduğunu söyleyiniz.

Bügün ne öğrendik:

 The days of the week (Haftanın Günleri) ((dı deys ov dı vik)

Monday (Pazartesi) (mandey)

Tuesday (Salı) (tuusdey)

Wednesday (Çarşamba) (venizdey)

Thursday  (Perşembe) (törzdey)

Friday (Cuma) (fıraydey)

Saturday (Cumartesi) (saturdey)

Sunday (Pazar) (sandey)

 

What day is it today? (Bugün günlerden ne?) (vat dey iz it tudey?)

What day is it tomorrow? (Yarın günlerden ne?) (vat dey iz it tumarrov?)

What day was it yesterday? (vat dey vaz it yestırdey?)

 

Week (Hafta) (vik)

Today (Bugün) (tudey)

Tomorrow (Yarın) (tumarrov)

Yesterday (Dün) (yestırdey)

 

The months of the year (Yılın ayları)  (dı mants ov dı yiir)

January  (Ocak) (cenuveri)

February (Şubat) (februveri)

March (Mart) (març)

April (Nisan) (eprıl)

May (Mayıs) (mey)

June (Haziran) (cun)

July (Temmuz) (culay)

August (Ağustos) (ogust)

September (Eylül) (septembır)

October (Ekim) (oktobır)

November (Kasım) (novembır)

December (Aralık) (dısembır)

 

Month (Ay) (mant)

Year (Yıl) (yiir)

Birthday (Doğum günü) (börtdey)

 

Seasons  (Mevsimler) (sizins)

Spring (İlkbahar) (sipring)

Summer (Yaz) (sammır)

Autumn= Fall (Sonbahar) (otum=fol)

Winter (Kış) (vintır)

When is your birthday? (Doğum gününüz ne zaman?) (ven iz yor börtdey?)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.