ingilizce dersler   

DERS 35

CONDITIONALS

(kondişınıls)

ŞART CMLELERİ

Bu blmde if (ise) szcğn ieren cmlelerin yapı ve kullanımını ğreneceksiniz, başka bir deyişle şart kiplerini,birisini uyarmayı,ğt vermeyi

Şart cmleleri her biri bir fiil ieren 2 kısıma  ayrılırlar. Hangi  fiil  zamanlarının kullanılacağını ğrenmek nemlidir,cmlenin anlamını saptamakta byk rol oynarlar.

1.TİP:

If + Simple Present Tense, Simple Present Tense

If you wash a pullover in hot water,it shrinks

(Bir kazağı sıcak suyla yıkarsanız,eker)

(if yu voş e pulovır in hat votır,it şirinks.)

2.Tip:

If + Simple Present Tense,will  + fiil mastarı

If you wash that pullover in hot water, it will shrink

(Bu kazağı sıcak suyla yıkarsan,ekecek)

(if yu voş det pulovır in hat votır,it vil şirink.)

3.Tip:

If + Simple Past Tense, would+ fiil mastarı

If you washed that pullover in hot water,it would shrink

(Bu kazağı sıcak suyla yıkayacak olsan,ekecektir.)

(if yu voşd det pulovır in hat votır,it vud şirink.)

 

Genelde 1.tip şart cmlelerinde genel bir ifade eden cmle tipini kullanırız.Dikkat ederseniz her iki fiilde Simple Present Tensedir.

If you go by bus,its cheaper.(Eğer otobsle gidersen,o daha ucuzdur.) (if yu go bay bas, itz ipır.)

If you go by taxi, its more expensive.(Eğer taksiyle gidersen,o daha pahalıdır.) (if yu go bay taksi,itz mor ekspensiv.)

If you eat at home,its chepaer. (Eğer evde yersen, o daha ucuzdur.) (if yu iit et hom,itz ipir.)

If you eat in the restaurant ,its more expensive.(Eğer restaurantta yersen, o daha pahalıdır.) (if yu iit in dı restoran,itz mor ekspensiv.)

 

2.Tip şartlı cmlelerde zel bir durum sz konusu. Bu tip şartlı kip genelde uyarı yapmak,ileriye dnk planlarımızdan bahsederkend e kullanırız .

If youre not careful, youll fall.(Eğer dikkatli değilseniz, dşeceksiniz.) (if yu arınt keriful,yuvilfol.)

If youre not careful, you ll have an accident.(Eğer dikkatli değilseniz, kaza geireceksiniz.) (if yu arınt keriful, yuvil hev en eksıdınt.)

If the weather is fine on Sunday, Ill go to town.(Eğer,Pazar gn hava gzelse, kasabaya gideceğim.) (if dı vedır is fayn on sandey,ayvil go tu tavn.)

If it doesnt rain on Saturday,Ill probably play golf.(Eğer,Pazar gn yağmur yağmazsa,muhtemelen golf oynayacağım.) (if it dazınt reyn on sandey,ayvil pırobabli piley golf.)

 

Tom: Have you got any plans for the weekend, Sarah?

(Sarah,hafta sonu iin hi planın var mı?)

(hev yu gat eni pilans for dı vikend,sera?)

Sarah:Yes,on Saturday,If its  sunny,Ill go swimming. But only if its really nice day.If its cold or if it rains,I wont go out.Ill probably stay at home and read a book.

(Evet,Cumartesi gn,eğer hava gneşli olursa,yzmeye gideceğim.Fakat yalnız gerekten gzel bir gnse.Eğer,soğuk olursa veya yağmurlu olursa,dışarı ıkmayacağım.Muhtemelen evde kalır ve bir kitap okurum.)

(Yes,on saturdey,if itz sani,ayvil go siviming.Bat onli if itz rili nays dey.if itz kold or if it reyns,ay vont go aut.ayvil pırobabli sitey et hom end riid e buk.)

 

3.Tip şartlı cmlelerde,dikkat ettiğiniz zere would yardımcı fiilinin kullanımı gerekiyor.(d nin would un kısatılması olduğunu bir nceki dersimizden hatırlayınız.)

 If I were you, Id phone her.(Senin yerinde olsaydım, onu arardım.) (if ay vr yu, ayvud fon hr.)

If I were you,I wouldnt go by taxi.(Senin yerinde olsaydım,taksi ile gitmezdim.) (if ay vr yu,ay vudınt go bay taksi.)

If I had enough money,Id retire.(Eğer yeterli param olsaydı,emekli olurdum.) (if ay hed inaf mani,ayvud ritayır.)

If I lost my job,Id find life very difficult.(Eğer işimi kaybetseydim,hayatı ok zor bulurdum.) (if ay lost may cab,ayvud faynd layf veri difikılt.)

Please fill in the blanks with the clues given below:

1)      If you go by train,...(daha ucuz)(Eğer trenle giderseniz,..)

2)      If you fly, .(daha pahalı)(Eğer uakla giderseniz,.)

3)      If youre not careful.(sandalyeyi kıracasın.)(Eğer dikkatli değilseniz,)

4)      If the weather is fine,.(futbol maını seyredeceğim.) (Eğer hava iyiyse,.)

5)      If the weather is fine,..(parkta yryeceğim.) (Eğer hava iyiyse,.)

6)      If I were you,.(O kızın evine giderdim.)(Eğer senin yerinde olsaydım,)

7)      If I were you,.(O kızın erkek kardeşiyle konuşurdum.) (Eğer senin yerinde olsaydım,)

8)      If you dont leave,.(polis ağıracağım.)(Eğer ayrılmazsan,.)

9)      If you dont hurry,.(ge kalacaksın.) (Eğer acele etmezsen,)

10)   If I felt sick,..(doktora giderdim.)(Eğer hasta hissetseydim,)

Bylece daha nce ğrendiğiniz fiilleri revize etmenizi ve sizinde kendiliğinizden cmle kurma seviyenizin ne kadar ilerlediğini grme şansınız olacaktır.

Cevapları bu kez Bugn ne ğrendik kısmından sonra bulacaksınız.

BUGN NE ĞRENDİK:

Pullover :Kazak (pulovır)

Shrink: ekmek,klmek (şirink)

 Golf :Golf oyunu (golf)

Retire: Emekli olmak (ritayır)

Fall: (Fell-Fall) Fell :Dşmek kelimesinin gemiş zamandaki hali (Dşmek) (fol)

Have an accident :Kaza yapmak (hev en eksıdınt)

Town :Kasaba (tavn)

Probably: Muhtemelen (pırobabli)

 

ANSWERS: 1) its cheaper. 2) its more expensive. 3)youll break the chair. 4)Ill watch a footballmatch. 5)Ill walk in the park. 6) Id go to her house. 7) Id talk to her brother. 8) Ill call the police. 9)Youll be late. 10)Id go to doctor.


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cmle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.