ingilizce dersler   

DERS 42

SINCE and FOR

(sins end for)

(-den beri ve –dır,-dir süresince)

Since: Türkçe’de –den beri anlamındadır. (since 2003 : 2003 ‘den  beri)

For: -dır,-dir süresince anlamındadır. (for 5 years: 5 yıldır)

 

Kullanımı:

 

Since: Belli bir zaman diliminin başlangıcıdır. Şöyle düşünelim ,

Saat dilimini ele alalım bir olay saat 1 de başlamış olsun : since 1 o’clock (saat 1 den beri)

Ayları ele alalım bir olay Mayıs’ta başlamış olsun: since May (Mayıs’tan beri)

Yıl olarak düşünürsek de: since 1995 (1995’den beri)

Yada bir olayın başladığını düşünelim :  since the game started (oyun başladığından beri)

They haven’t met since Christmas. (Noel’den beri buluşmamışlardır.) (dey hevınt met sins kıristmıs.)

A lot has happened to me since I last phoned you. (Seni son aradığımdan beri bana çok şeyler oldu.) (e lat hez hepınd tu me sins ay last foned yu.)

It’s ages since I saw Tom. (Tom’u gördüğümden beri çok zaman geçti.) (iz eycıs sins ay sov Tom.)

I live in İzmir since I was born. (Ben doğduğumdan beri İzmir’de yaşarım.) (ay liv in İzmir sins ay vaz born.)

He works in Germany since 1980. (O,1980’den beri Almanya’a çalışır.) (hi vörks in cörmani sins nayntiinsiksti.)

 

For: Zaman diliminin tümü ile kullanılır.1 ay,3 gün,4 yıl, 5 saat gibi.

For a long time: uzun zamandan beri  (for e long taym)

For a few days: birkaç gündür (for e fiv deys)

For several years: birkaç yıldır (for sevırıl yiirs) gibi belirsiz zaman dilimleri ile de anlatabiliriz.

 

I have been in Dublin for more than 5 years. (Ben Dublin’de 5 yıldan fazla bulunmuştum.) (ay hev biin in Dablin mor den fayf yiirs.)

She’s tired. She has been walking for 3 hours. (O yorgun.3 saatten beri yürümekteymiş.) (şi iz tayırd.şi hez biin volking for tıri haurs.)

I haven’t seen Tom for ages. (Tom’u uzun zamandan beri görmemiştim.) (ay hevınt siin Tom for eycıs.)

He has been living in London for 2 weeks. (2 haftadır Londra’da çalışmaktaymış.)(hi hez biin living in landın for tu viks.)

 

Please fill in the blanks with “Since” or “For”:

1)They have been here………4 o’clock.

2) She has been in the jail …….3 years. (Jail:hapishane (ceil))

3) I have paid the rent …….September.

4) It must be a month …………..we last had breakfast  together.

5) ……. several season Carlos has never injured in a game.

6) It had been ages ……….he had felt so angry.

7) I live in this flat ………… September.

8) I haven’t seen my mum ………2 weeks.

9) She has been waiting…….2 hours.

10) He didn’t phone me ……..3 days.

 

ANSWERS:  1) since 2) for 3) since 4)since  5)for 6) since 7)since 8)for 9)for 10) for

BUGÜN NE ÖĞRENDİK:

Jail: Hapishane (ceil)

Age:  yaş,çağ,çok uzun zaman,asır (burada çok uzun zaman,asır anlamını öğrendik.) (eyc)

Injure: yaralanmak,incitmek (incır)

Rent: kira (rent)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.