ingilizce dersler   

DERS 70

PHRASAL VERBS (1) (I-W)
(Öbeksi Fiiller)

I

Iron out: Farklılıkları elemek, görüşmelerle tekrar çözmek

 

J

Join in: Katılmak, iştirak etmek, ortak olmak

Join up: Askere yazılmak, orduya katılmak

Jot down: Çabucak not almak

 

K

Keep away: Uzak durmak

Keep off: Uzak durmak, yaklaşmamak

Keep up with: Zaman vs. ayak uydurmak, geri kalmamak

Kick off: Başlamak, (futbol) maça başlamak, başlatmak

Knock off: Acelece yapmak

Knock out: Vurup yere devirmek

 

L

Laugh off: Gülüp geçmek, ciddiye almamak

Leave out: Çıkarmak, dışarıda bırakmak, atlamak, savsaklamak

Let in: İçeriye almak

Look after: Bakımı için ilgilenmek, bakmak, göz kulak olmak

Look forward to: Dört gözle beklemek

Look into: Araştırmak

Look in on: Birini ziyaret etmek

Look on: Seyretmek, izlemek

Look out: Dikkat etmek

Look out for: Önceden davranmak, tahmin etmek

Look over: Acele ile gözden geçirmek, incelemek, kontrol etmek

Look up: Sözlük vs aramak, bulmak, bir listenin içinde aramak

Look up to: Saygı göstermek, saygı duymak

 

M

Make fun of: Bir şey hakkında gülmek, şaka yapmak

Make for: İlerlemek, -e doğru gitmek

Make out: Duymak, algılamak

Make sure of: Doğrulamak, emin olmak

Make up: Oluşturmak, uydurmak, barışmak, telafi etmek, makyaj yapmak

Make up for: Telafi etmek

Mess about: Vakit geçirmek

Mix up: Karıştırmak

 

N

Nod of:  Uyuklamak

Note down: Not etmek

 

O

Opt out: Sistemden ayrılmak veya katılımcı olmamaya karar vermek

Own up: Birşeyi kabul etmek veya itiraf etmek, günah çıkartmak

Own up to: İtiraf etmek

 

P

Pass away: Ölmek

Pass out: Bayılmak, kendinden geçmek

Pass over: Görmezlikten gelmek

Pick out: Seçmek

Pick up: Kaldırmak, arabaya almak

Point out: Göstermek, belirtmek, dikkat çekmek

Pull down: Yıkmak, yerle bir etmek

Pull in: Varmak, ulaşmak

Pull out: Ayrılmak

Put aside: Biriktirmek, bir kenara koymak

Put away: Saklamak

Put down: Yıkmak, yerle bir etmek

Put off: Ertelemek

Put on: Giyinmek

Put out: Söndürmek

Put through: Telefon vs. bağlamak

Put up: Dikmek, yer bulmak, misafir etmek

Put up with: Katlanmak, tahammül etmek, hoşgörü göstermek

 

R

Read over: Dikkatli okumak

Rely on: Güvenmek

Rule out: Çıkarmak, kabul etmemek, ihtimal vermemek

Run across: Karşılaşmak, rastlamak

Run into: Karşılaşmak, rast gelmek

Run out: Tükenmek

Run out of: Tükenmek

Run over: Gözden geçirmek

S

See about: İcabına bakmak, gerekli düzenlemeleri yapmak

See to: Gereğini yapmak

Set about: Başlamak

Set off/ out: Yola çıkmak

Set up: Kurmak, düzenlemek

Show off: Gösteriş yapmak

Show up: Ortaya çıkmak, görünmek, varmak

Slip up: Gaf yapmak, hata yapmak

Split up with: Ayrılmak, terk etmek

Stand by: Hazır olmak

Stand for: Anlamına gelmek, temsil etmek

Stand out: Dikkat etmek, seçkin olmak

Stay up: Uyanık kalmak, yatmamak

Stand up to: Savunmak, mücadele etmek, karşı gelmek

Stick up for: Savunmak, ayrılmamak, desteklemek

 

T

Talk back to: Kaba bir şekilde cevap vermek

Take after: Benzemek

Take care of: İlgilenmek, sorumlu olmak

Take down: Not etmek

Take for: Birisiyle karıştımak

Take in: Anlamak

Take off: (Kıyafet)çıkarmak, (uçak) havalanmak, kalkmak

Take on: Kabul etmek

Take over: Kontrol, sorumluluk üstlenmek

Take up: Yeni bir faaliyete başlamak, vaktini almak

Talk over: Tartışmak

Tear down: Yıkmak, berbat etmek

Tell off: Azarlamak

Think back on: Yad etmek, anmak

Think up: Uydurmak

Think over: Etraflıca düşünmek

Throw away: Atmak, ıskartaya çıkartmak

Try on: (Kıyafeti giyerek) üzerine denemek

Try out: Etkisini, performansını, kabiliyetini görmek, denemek

Turn down: Reddetmek, geri çevirmek, bir şeyin sesini kısmak

Turn up: Bir şeyin sesini yükseltmek

Turn off: Elektriği kapamak, mide bulandırmak, tiksindirmek

Turn on: Elektriği açmak

Turn out: ….ile sonuçlanmak

 

U

Use up: Boşaltmak

 

V

Vouch for: Bir şeyi garanti etmek, kefil olmak

 

W

Wait on: Servis yapmak

Walk out on: Terk etmek, başından atmak

Wake up: Uyanmak

Watch out: Dikkatli ol

Wear away: Aşınmak, yıpranmak

Wear down: Zayıflamak, azalmak

Wear off: Tedricen azalmak

Wear out: Eskimek

Wipe off: Temiz (tahta, masa)

Wipe out: Tamamen yok etmek, silip süpürmek

Work out: İdman yapmak, başarılı olmak

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.