ingilizce dersler   

DERS 32

GERUNDS

(Cerınds)

FİİLİMSİLER

 

Gerund ,İngilizce’de fiillere –ing takısı eklenerek isimleştirilen kelimelere denir.Türkçe’de karşılığı “fiilimsiler”dir.

Fiilimsiler İngilizce’de özne veya nesne olarak kullanılır.

I like fishing. (Balık tutmaktan hoşlanırım.) (ay layk fişing.)

I quit smoking. (Sigara içmeyi bıraktım.) (ay kuit sımoking.)

He heard whispering.(O,fısıltı duydu.) (hi hörd vispıring.)

I enjoy walking.(Yürümekten hoşlanırım.) (ay encoy volking.)

He loves driving a fast car. (O,hızlı bir arabayı kullanmayı sever.) (hi lavs dırayving e fest kar.)

My sister enjoys baking cookies.(Kızkardeşim kurabiye pişirmekten hoşlanır.) (may sistır encoys beyking kukiis.)

 

Genelde , like,quit,enjoy,love,hate,stop vs. gibi fiillerden sonra fiilimsiler kullanılır.Fakat her –ing takısı alan fiil gerund olmaz.Bazen sıfat veya fiildirler.

I’m reading a book.(Verb=Fiil)

The film was very boring.(Adjective=Sıfat)

She likes swimming.(Gerund=Fiilimsi) Lütfen bu hususa dikkat ediniz.

 

TRUE/FALSE (DOĞRU /YANLIŞ)

 

Aşağıdaki cümlelerin hepsinde fiilimsi kullanıldığını varsayıyoruz.Fakat kimi cümlelerde –ing takısı alan fiiller gerund olarak kullanılmamıştır.Sizden bunları T(True) ve F(False) şeklinde işaretlemenizi istiyoruz.

1)      I don’t like going to cinema alone. (Sinemaya yalnız gitmekten hoşlanmam.) (ay dont layk going tu sinema elon.)

2)      She is swimming in the lake.(O,gölde yüzüyor.) (şi iz siviming in dı leyk.)

3)      I always have breakfast before going to work.(İşe gitmeden önce daima kahvaltı ederim.) (ay olveyz hev bırekfıst bifor going tu vörk.)

4)      He is worried about making  mistakes . (O,hata yapmak hakkında endişeleniyor.) (hi iz vörriid ebaut meyking misteyks.)

5)      She was very interesting girl.(O,çok ilginç bir kızdı.) (Şi vaz veri interesting görl.)

6)      Playing football is his favorite sport. (Futbol oynamak onun favori sporudur.) (pileying futbol is hiz fevrıt sport.)

7)      I like writing in English. (İngilizce yazmaktan hoşlanırım.) (ay layk rayting in ingliş.)

8)      They are going to theatre.(theatre=Tiyatro) (tıetır) (Onlar tiyatroya gidiyorlar.) (dey ar going tu tıetır.)

9)      I don’t like acting front of the people.(Acting=oyunculuk) (ekting) (İnsanların önünde oyunculuk yapmaktan hoşlanmam.) (ay dont layk ekting fıront ov dı pipıl.)

10)   Ayşe loves getting up late in the morning. (Ayşe sabah geç kalkmayı sever.) (Ayşe lavs getting ap leyt in dı morning.)

 

 

ANSWERS: 1) T 2) F 3)T 4) T 5)F 6)T 7)T 8)F 9)T 10)T

BUGÜN NE ÖĞRENDİK:

    Fishing: Balık Avlamak (fişing)

  Smoking: Sigara İçmek (sımoking)

 Whispering: Fısıltı ile konuşan,Fısıltı,Fısıltılı (vispıring)

 Cookies: Kurabiye (kukiis)

 Baking: Fırınlamak,pişirmek (beyking)

 Theatre: Tiyatro (tietır)

  Acting: Oyunculuk (ekting)

Alone: Yalnız (elon)

       Favorite: Favori (fevrıt)


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.