ingilizce dersler   

DERS 31

ADJECTIVES
(ejektivs)

SIFATLAR

Sıfatlar nesneleri, kişileri vs. betimlememize yardımcı olurlar. Onların rengi,biçimi,durumu,görünüşü vs. hakkında bilgi verirler.

Unutmayınız ki renklerde sıfattır. “He has a white shirt.” derken

O kişinin beyaz bir gömleği olduğunu ifade ederiz.

Renkleri daha önce öğrendiğiniz için burada renklerle ilgili açıklama vermeyeceğiz.

Size bu günkü dersimizde çok fazlaca kullanılan sıfatları öğreteceğiz.

(X işareti birbirleriyle zıt anlamlı olduklarını ifade eder.)

 hot X cold (sıcak X soğuk) (hat x kold)

    tall X short (insanlar için) (uzun x kısa) (tol x şort)

long X short (cansızlar için) (uzun x kısa) (long x şort)

  fat X thin (şişman x zayıf) (fet x tin)

   thick X thin (kalın X ince) (tik x tin)

    cheap X expensive (ucuz x pahalı) (çiip x ekspensiv)

   handsome X ugly  (Handsome=erkekler için kullanılır.) (yakışıklı x çirkin) (handsım x agli)

  beautiful x ugly (güzel x çirkin) (bitiful x agli) (beautiful genelde kızlar  ve nesneler için kullanılır.)

  pretty X ugly (Pretty=kızlar için kullanılır.) (güzel x çirkin) (pireti x agli)

happy X sad (mutlu x üzgün) (hepi x sed)

happy X unhappy (olarak da kullanırız.)(mutlu x mutsuz) (hepi x anhepi)

  dirty X clean (pis x temiz) (dörti x kılin)

 rich X poor (zengin x fakir) (riç x puur)

 full X empty (dolu x boş) (fu:l x empti)

 noisy X quite (gürültülü x sessiz) (noyzi x kuayt)

 big X small (büyük x küçük ) (big x sımol)

easy X difficult (kolay x zor) (izi X difikılt)

  young X old  (Young=canlılar için kullanılır.)(old=Burada yaşlı demektir.) (genç x yaşlı) (yang x old)

new X old (New=cansızlar için kullanılır.) (old=burada eski demektir.) (yeni x eski) (niv x old)

strong X weak (güçlü x zayıf ) (sıtrong x vik)

  heavy X light (ağır x hafif) (hevi x layt)

  dark X light (koyu x açık) (dark x layt)

 good X bad (iyi x kötü) (gud x bed)

(Resimler sadece iyi ve kötüyü anlatmak için örnek olarak verilmiştir.Hiçbir ard niyet yoktur.)

 slow X fast  (yavaş x hızlı) (sılov x fest)

 boring X exciting (sıkıcı x heyecan verici) (boring x ekzayting)

 

There are bad people in the world.(Dünyada kötü insanlar vardır.) (der ar bed pipıl in dı vörld.)

Tom is a good man. (Tom iyi bir adamdır.) (Tom iz e gud men.)

 

It will be very  cold today. (Bugün çok soğuk olacak.) (it vil bi veri kold dey.)

Don’t touch the pan. It’s too hot. (Tavaya dokunma. O çok sıcak.) (dont taç dı pan. İtz tu hat.)

 

Danny de Vito is a short guy. (Danny de Vito kısa bir adamdır.) (deni de vito iz e şort gay.)

My sister is a tall girl. (Benim kız kardeşim uzun boylu bir kızdır.) (may sistır iz e tol görl.)

 

Give me the long ruler,please. (Bana uzun cetveli verirmisin lütfen.) (giv mi dı long rulır pilis.)

What a short story.(Ne kısa bir hikaye.) (vat e şort sıtori.)

 

A fat man had trouble while he was running.(Şişman adam koşarken sorun yaşadı.) (e fet men hed tırabıl vayl h ivaz raning.)

Sarah is a model. She is tall and thin.(Sarah bir modeldir. O,uzun boylu ve zayıftır.) (sera iz e modıl. Şi iz tol end tin.)

 

I want a thick pizza, please.(Kalın bir pizza istiyorum,lütfen.) (ay vant e tik pizza,pilis.)

It was thin like a paper.(O,bir kağıt kadar inceydi.) (it vaz tin layk e peypır.)

 

Anadol is a cheap car. (Anadol ucuz bir arabadır.) (Anadol iz e çiip kar.)

But, Porche is an expensive car.(Fakat,Porche pahalı bir arabadır.) (Bat,porş iz en ekspensiv kar.)

 

 

Brad Pitt is a handsome guy. (Brad Pitt yakışıklı bir adamdır.) (Bred pit iz e handsım gay.)

If you ask me, Adam Sandler is ugly.  (Eğer bana sorarsanız, Adam Sandler çirkindir.) (if yu ask mi, edım sendlır iz agli.)

 

Julia Roberts is pretty. (Julia Roberts güzeldir.) (Culya Rabırts iz pireti.)

Barbara Straisand is ugly but she has a great voice. (Barbara Straisand çirkindir fakat onun harika bir sesi vardır.) (Barbara sıtreyzınd iz agli, bat şi hez e gıreyt voys.)

 

Orchid is a beautiful flower. (Orkide güzel bir çiçektir.) (orkid iz e bitiful fılavır.)

Iguana is an ugly animal. (Iguana çirkin bir hayvandır.) (igvanı iz en aglienimıl.)

 

I’m very happy today. But,I was sad last night. (Bugün çok mutluyum.Fakat dün gece üzgündüm.) (ayem veri hepi tudey. Bat, ay vaz sed last nayt.)

 

Don’t be unhappy. Always be happy! (Mutsuz olma. Her zaman mutlu ol.) (Dont bi anhepi. Olveyz bi hepi.)

 

Please put the dirty clothes into the washing machine and take the clean ones from the dryer.(Lütfen kirli kıyafetleri çamaşır makinesinin içine koy ve temiz olanları kurutucudan al.) (pilis put dı dörti kılots into dı voşing meşin end teyk dı kılin vans fırom dı dırayır.)

 

Sabancı family is a rich family.(Sabancı ailesi zengin bir ailedir.) (Sabancı femili iz e riç femili.)

We have so many poor people around. (Çevrede çok fazla fakir insana sahibiz.) (vi hev so mani pur pipıl eraund.)

 

There is a big box front of the wall.(Duvarın önünde büyük bir kutu vardır.) (der iz e big baks fıront ov dı vol.)

I’ve a small dog. (Benim küçük bir köpeğim var.) (ay hev e sımol dog.)

 

 

Take it easy. (Kolay gelsin.) (teyk it izi.)

Don’t make your life difficult to live. (Hayatını yaşaması zor yapma.) (dont meyk yor layf difikılt tu liv.)

 

My grandmum is very old.  (Benim anneannem(babaannem) çok yaşlıdır.) (may gırendmam iz veri old.)

My nephew is 3,5 years old. He is very young. (Benim erkek yeğenim 3,5 yaşındadır. O çok genç.) (may nefyu iz tıri end e half yiirz old. hi iz veri yang.)

 

I gave my old clothes to homeless people. (Ben eski kıyafetlerimi evsiz insanlara verdim.) (ay gev may old kılots tu homlıs pipıl.)

She got a new skirt. (Yeni bir etek aldı.) (şi gat e niv sikört.)

 

Naim Süleymanoğlu is a strong guy. He can lift up very heavy dumbbells.(Naim Süleymanoğlu güçlü bir adamdır. O,çok ağır halterleri kaldırabilir.) (Naim Süleymanoğlu iz e sıtrong gay. Hi ken lift ap veri hevi dambıls.)

I’m very weak. I only can carry light things. (Ben çok güçsüzüm.Sadece hafif şeyleri taşıyabilirim.) (ayem veri vik. Ay onli ken keri layt tings.)

 

She loves dark chocolates. (O koyu (bitter) çikolataları sever.) (şi lavs dark çaklıts.)

This light green T-shirt is very good on you. (Bu açık yeşil tişört üzerinde çok güzel duruyor.) (diz layt gırin tişört iz veri gud on yu.)

 

You are running very slow like turtles. (Kaplumbağalar kadar yavaş koşuyorsun.) (yu ar raning veri sılov layk törtıls.)

A rabbit can run very fast. (Bir tavşan çok hızlı koşabilir.) (e rabit ken ran veri fest.)

 

Chess is a boring game for somebody else. (Bazıları için satranç çok sıkıcı bir oyundur.) (çes iz e boring geym for sambadi els.)

Rally is an exciting sports branch. (Ralli heyecan verici bir spor dalıdır.) (ralli iz en ekzayting sıports bıranç.)

 

PLEASE FILL IN THE BLANKS WITH ADJECTIVES ACCORDING TO CLUES GIVEN BELOW:

Lütfen aşağıda verilen ipuçlarına bakarak boşlukları sıfatları kullanarak doldurunuz.

1)      A giraffe has a ………..neck. (Giraffe: Zürafa    neck:Boyun)

2)      There is an …….temple.(eski) (Temple: Tapınak)

3)      You’re always so……..slow,hurry up!

4)      Sally is a …………girl.(Güzel)

5)      Micheal is a……….singer. (İyi) (Singer:Şarkıcı)

6)      My grandfather is an ………man. (Grandfather: Büyükbabam,Dedem)

7)      He paid $ 80.000 for his new car. It’s an…………….car.

8)      I like …….pizza.(İnce)

9)      Outside is 37C. It’s a ……….day. (Outside:Dışarısı)

10)   Please do not drive very ……………. .

 

 

 

ANSWERS:  1) long 2) old 3) slow 4) pretty/beautiful 5) good 6) old 7) expensive 8) thin 9)hot 10) fast

 

DESCRIBE YOURSELF: Kendini Betimleme

Aşağıda kendini betimleyen birinin yazdığı bir paragrafı vereceğiz . Sizde dikkatlice inceledikten sonra kendinizi betimleyen bir makale yazınız.

 

I’m 37 years old. I’m quite old though. I’m tall and thin. I’m not an ugly girl. I bought a new house and still have some old furnitures there. I’ve a small dog. I like hot weathers and exciting sports branch.

(Ben 37 yaşındayım.Biraz yaşlı sayılırım.Uzun boylu ve zayıfım.Çirkin bir kız değilim.Yeni bir ev aldım fakat orada hala eski mobilyalarım mevcut.Küçük bir köpeğim var.Sıcak havalardan ve heyecan verici spor dallarından hoşlanırım.)

 

 

 

BÜGÜN NE ÖĞRENDİK:

Clue:İpucu  (kul^u)

 Pan: Tava (pan)

Guy: Adam (gay)

Story: Hikaye (sıtori)

Trouble: Güçlük,dert,sorun (tırabıl)

paper: Kağıt  (peypır)

great: Büyük,muhteşem,harika  (gıreyt)

voice: Ses  (voys)

 flower: Çiçek (fılavır)

always: Daima (olveyz)

 orchid:Orkide (orkid)

    iguana:İguana (igvanı)

giraffe: Zürafa (ciraf)

   Neck:Boyun (nek)

    Temple: Tapınak (tempıl)

   Singer: Şarkıcı (singır)

Outside: Dışarısı (autsayd)

    Washing Machine: Çamaşır makinası (voşing meşin)

      Dryer: Kurutucu (dırayır)

front of: Önünde (fıront ov)

     Grandmum=Grandmother (Anneanne,Babaanne,Büyükanne) (Gırendmam=Gırendmadır)

    Grandfather=Grandpa (Büyükbaba,Dede) (gırendfadır=Gırendpa)

     Nephew: Erkek yeğen (nefyu)

  Homeless: Evsiz (homlıs)

    Skirt: Etek (sikört)

   Dumbbell: Halter (dambıl)

 Chocolate: Çikolata (çaklıt)

 T-shirt: Tişört (tişört)

Turtle: Kaplumbağa (Törtıl)

Rabbit: Tavşan (rabit)

Chess: Satranç (çes)

Sports: Spor (sıports)

Sports Branch:Spor Dalı (sıports bıranç)

Branch: Dal,Kol,Şube (bıranç)

Rally: Ralli (Ralli)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.