ingilizce dersler   

DERS 24

WILL /WILL NOT

(vil/vil nat)

Simple Future Tense

(simpıl fuçur tens)

(Basit Gelecek Zaman)

 

Gelecekle ilgili şu an da verilen kararları,tahminsel olarak anlatırken “will” “will not” (won’t) kullanırız.(-ecek-acak) Be going to ile arasındaki fark ,be going to’da kesinlikle yapacağımız şeyler hakkında konuşuyor olmamızdır.

 

Olumlu Cümle Yapısı :

 

Özne +will+ verb 1+ nesne

 

I will make a coffee. (Ben,bir kahve yapacağım.) (ay vil meyk e kek.)

 

She will close the shop.(O dükkanı kapatacak.) (şi vil kılos dı şap)

 

He will meet with his friends. (O arkadaşlarıyla buluşacak.) (hi vil miit vit hiz firends.)

 

They will win the game. (Onlar oyunu kazanacaklar.) (dey vil vin dı geym.)

 

He will love her forever. (O , kızı sonsuza kadar sevecek.) (hi vil lav hör forevır.)

 

She will cry. (O ,ağlayacak.) (şi vil kıray.)

 

I will call him.(Ben onu arayacağım.) (ay vil kal him.)

 

Olumsuz Cümle Yapısı:

 

Özne + will not (won’t) +Verb 1 +Nesne

 

I won’t speak to you ever again.(Ben bir daha senle asla konuşmayacağım.) (ay vont sipik tu yu evır egeyn.)

 

She won’t close the window.(O pencereyi kapatmayacak.) (şi vont kılos dı vindov.)

 

It won’t be a difficult game. (Zor bir oyun olmayacak.) (it vont bi e diffikılt geym.)

 

He won’t have coffee.(O kahve almayacak.) (hi vont hev kafi.)

 

They won’t go to cinema.(Onlar sinemaya gitmeyecekler.) (dey vont go tu sinema.)

 

It won’t be sunny. (Güneşli olmayacak.) (it vont bi sani.)

 

 

 

 

 

 

 

Soru Cümlesi Yapısı:

 

Will +Özne+Verb1+Nesne?

 

Will you cry? (Ağlayacak mısın?) (vil yu kıray?)

 

Will she buy a car? (O araba satın alacak mı?) (vil şi bay e kar?)

 

Will you do me a favour? (Bana bir iyilik yapacak mısın?) (vil yu du mi e feyvır?)

 

Will you please shut the door? (Lütfen kapıyı kapatır mısın?) (vil yu pilis şat dı dor?)

 

Will they win the game? (Onlar oyunu kazanacaklar mı?) (vil dey vin dı geym?)

 

Will we make a cake? (Biz kek yapacak mıyız?) (vil vi meyk e keyk?)

 

 

Lütfen aşağıdaki soruları uygun şekilde  cevaplayınız.

 

1)      Will you come to cinema with me? (Yes)

-

2)      Will they go to the party? (No)

-

3)      Will it be windy? (Yes) (vil it bi vindi?)

-

4)      She .........go to shoping. (şi .... go tu şapping)

 

5)      It.......climb the tree.

 

6)      He........join us.(negative)

 

7)      They ........buy that house.

 

8)      We.......watch that film.(negative)

 

9)      Will they bring the books? (No)

-

10)  You ........be there late.Hurry up!

 

ANSWERS: 1) Yes,i will 2) No,they won’t. 3) Yes, it will. 4) will 5) will 6) won’t 7) will

8) won’t  9) No,they won’t. 10)will

 

Bugün ne öğrendik:

Sunny :Güneşli (sani)

Windy :Rüzgarlı (vindi)

Shopping :Alışveriş (şapping)

Game :Oyun (geym)

Favour (Favor) :İyilik (feyvır)

Difficult: Zor (diffikılt) 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.