ingilizce dersler   

DERS 38

PRESENT CONTINUOUS TENSE

(pırezınt kontinyus tens)

ŞİMDİKİ ZAMAN

Present Continuous Tense Türkçe’de şimdiki zamandır.-iyor ,-yor takısıdır.

Olumlu Cümle Şekli:

Özne +to be + (Fill+ing)

She is walking.(O,yürüyor.) (şi iz volking.)

He is listening .(O,dinliyor.) (hi iz lisıning.)

They are watching …(Onlar izliyorlar) (dey ar voçing.)…gibi

 

Olumsuz Cümle Şekli

Özne+(to be +not) +( Fiil+ing)

She isn’t running. (O,koşmuyor.) (şi izint raning.)

They aren’t going .(Onlar gitmiyorlar.) (dey arınt raning.)

It isn’t eating. (O yemiyor.) (it izınt iiting.)   gibi…..

 

Soru Cümlesi Şekli

to be +Özne +(Verb+ing )?

Are you coming home? (Eve geliyormusun?) (ar yu kaming hom?)

-Yes, I am.

-No,I am not.

 

Are they bringing the boxes? (Kutuların getiriyorlar mı?) (ar dey biringing dı baksıs?)

-Yes,they are.

-No,they aren’t.

 

Is she selling her house? (O,evini satıyor mu?) (iz şi selling hör haus?)

-Yes,she is.

-No,she isn’t.   gibi

 

Present Continuous Tense’i :

a)      Şu anda devam etmekte olan olayları ve eylemleri anlatmak için kullanırız.

I am studying English. (Ben İngilizce çalışıyorum.) (ay em sıtadiying ingliş.)

He is watching TV .(O televizyon seyrediyor.) (hi iz voçing tivi.)

They are cleaning the house. (Onlar evi temizliyorlar.) (dey ar kilining dı haus.)

b)      İçinde bulunduğumuz zaman diliminde ilerlemekte olan olayları ve işleri anlatırız.

Are you still living in the same house? (Hala aynı evde mi yaşıyorsun?) (ar yu sitil living in dı seym haus?)

This week I am working in Oxford. (Ben bu hafta Oxford’da çalışıyorum.) (diz vik ay em vörking in oksford.)

c)       Gelecekle ilgili tasarlanmış ve planlanmış işleri anlatmak için kullanırız.

She is going to Paris tomorrow. (O yarın Paris’e gidiyor.) (şi iz going tu Paris tumarrov.)

I am going to join them tonight.(Ben onlara bu akşam katılacağım.) (ay em going to coin dem tunayt.)

d)      Geçici bir durumu ve olayı anlatmak için kullanırız.

I usually go to school by bus,but  today,i am going to school by car. (Ben genelde okula otobüsle giderm,fakat bugün arabayla gidiyorum.) (ay yujıli go tu sukul bay bas,bat tudey i em going tu sukul bay kar.)

He usually play football but he is playing tennis tonight. (O genelde futbol oynar fakat bu gece tenis oynuyor.) (he yujıli pıley futbol bat hi iz pileying teniz tunayt.)

e)      Always,forever,constantly gibi zarflarla tekrarlanan ve normalden fazla alışkanlıkları ifade etmek için kullanırız.

My mum and dad are always arguing. (Annem ve babam daima tartışıyorlar.) (may mam end ded ar olveys argüing.)

She is constantly changing her hair color. (O daima saçının rengini değiştiriyor.) (şi iz konstantli çeyncing hör heyır kalır.)

 

   What is she wearing? (O ne giyiyor?) (vat iz şi viring?)

-She is wearing a white blouse. (O,beyaz bir bluz giyiyor.) (şi iz viring e vayt blauz.)

-She is wearing a dark yellow skirt. (O koyu sarı bir etek giyiyor.) (şi iz viring e dark yellov sikört.)

-She is wearing a white shoes. (O beyaz bir ayakkabı giyiyor.) (şi iz viring e vayt şuuz.)

-She is carrying a yellow bag.(O sarı bir çanta taşıyor.)  (şi iz keriying a yellov beg.)

What is he wearing? (O ne giyiyor?) (vat iz hi viring?)

-He is wearing a black shirt. (O siyah bir gömlek giyiyor.) (hi iz viring e bilek şört.)

-He is wearing a black pants. (O siyah bir pantolon giyiyor.) (hi iz viring e bilek pants.)

-He is wearing a yellow tie. (O sarı bir kıravat takıyor.) (hi iz viring e yellov tay.)

 

Lütfen aşağıdaki alıştırmaları Present Continuous Tense’e göre cevaplandırınız.

1)      She …………………..Spanish. (learn)

2)      You……………..my favourite tie. (wear)

3)      They……………………on the phone.(talk)

4)      We………………you.(expect=beklemek)

5)      I…………..lunch.(cook)

6)      Hello,this is Tom Brown……………….. .(speak)

7)      He………………the Museum. (visit)

8)      Are they………………….in the town? (live)

9)      It…………………..milk.(drink)

10)   He……………………a picture. (draw)

11)   Sizde bugün ne giydiğinizi Present Continuous Tense’i kullanarak betimleyiniz.

ANSWERS: 1) is learning 2) are wearing 3)are talking 4)are expecting 5)am cooking 6) speaking.

7)is visiting 8) living 9)is drinking 10) is drawing

 

BUGÜN NE ÖĞRENDİK:

Favourite: Favori (fevrıt)

Argue: Münakaşa etmek  (argü)

Expect: Beklemek (ekspekt)

Forever: Daima (forevır)

Constantly: Daima ,sürekli (konstantli)

 Blouse: Bluz (blaus)

Pants: Pantolon (pants)


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.