ingilizce dersler   

DERS 69

PHRASAL VERBS (1) (A-H)
(Öbeksi Fiiller)

En sık rastlayabileceğiniz Phrasal Verb’lerle ilgili bir liste hazırladık. Lütfen dikkatle inceleyip hafızanıza yerleştirmeye çalışın. Çok sık kullanacağınız için bilmeniz gereken kelime öbekleridir.

A

Abide by: Uymak, bağlı kalmak, katlanmak, razı olmak

Account for: Açıklamak, hesap vermek

Add up:  Toplamını bulmak, bir anlamı olmak, akla yatkın olmak

Agree with: …ile mutabık olmak

Allow for: Hesaba katmak, dikkate almak

Answer back:  Terbiyesizce cevap vermek

Apply for: Bir şey için başvurmak  (iş, izin vs.)

Ask for: İstemek, talep etmek 

Avail (oneself) of: Birşeyin avantajını elde etmek

 

B

Back away: Korku veya hoşnutsuzlukla geri hareket etmek

Back down: Hatalı olduğunu kabul etmek, boyun eğmek

Back down from: Caymak, vazgeçmek

Back flow: Tersine akış, ters akış

Back out: Sözünü tutmamak, vazgeçmek, caymak

Back pay: Geri ödeme, ödenmesi gecikmiş ücret

Back up: Kopya almak, destek veya cesaret vermek

Be cut out for….: ……..için uygun olmak

Bear up: Sabırlı olmak, tahammül etmek

Black out: Bayılmak, kendinden geçmek

Block off: Ayırmak için bariyer kullanmak

Blow out: Üfleyerek söndürmek

Blow up: Patlamak, havaya uçurmak

Break away: Kaçmak, gözyaşları içinde kendinden geçmek

Break down: araba, makine vs. bozulmak

Break in/ into: zorla içeri girmek

Break in on: Bir sohbeti bölmek

Break off:  Birdenbire kesilmek, durmak, kesmek

Break out: Birdenbire, aniden başlamak

Break up: Parçalamak, parçalama ayırmak

Bring about: ……..Neden  olmak

Bring around: İkna etmek

Bring out: Yayınlamak, neşretmek

Bring up: Yetiştirmek, büyümek, gündeme getirmek, bir konudan bahsetmek

Brush up on: Tekrar etmek, tazelemek

Buy off: Rüşvet vererek satın almak

 

C

Call at: Uğramak, kısa ziyarette bulunmak

Call for : Gerektirmek 

Call of: İptal etmek

Call on: ……e uğramak , ezbere okumak, uğramak

Call up: Telefon etmek, askerlik görevi için çağrılmak

Catch on: Tutmak

Care for: Sevmek, hoşlanmak, göz kulak olmak

Carry on: Devam etmek, sürdürmek

Carry out: Görev, emir vs yerine getirmek

Carry through: Başarı ile tamamlamak

Catch up with: Yetişmek, yakın olmak

Check in: Kaydolmak, kayıt yaptırmak

Check up on: İncelemek, kontrol etmek

Check out: Ayrılmak, kayıt sildirmek

Cheer up: Neşelenmek

Chop off: Kesmek, kesip koparmak

Clear off: Gözden kaybolmak

Clear away: Dağılmak

Clear up: Gerekli açıklamalar yapmak, anlatmak

Come about: Meydana gelmek, vuku bulmak

Come across: Karşılamak, rastlamak

Come around: Kendine gelmek, şuurun yerine gelmesi

Come back: Geri dönmek

Come down with : Rahatsızlanmak, hastalanmak

Come in: Girmek

Come into: Miras kalmak

Come to: Şuuru yerine gelmek

Come off: Planladığı gibi meydana gelmek

Come over:  Tutulmak, kaplamak, ziyaret etmek

Come out: Sonuçlanmak, ortaya çıkmak

Come up with: Bulmak, aklına gelmek, düşünmek, bağışta bulunmak

Come up to: Beklendiği gibi olmak, beklentilere cevap vermek

Count on: Güvenmek, beklemek

Crack down on: Ciddi tedbirler almak

Crop up: Aniden ortaya çıkartmak

Cross off: Listeden çıkartmak, silmek

Cross out: Çizgi çekerek yanlış kısmını çıkartmak

Cut across: Kestirme yoldan gitmek

Cut down: Masraf/gider kısmak, azaltmak

Cut down on: Kesmek, azaltmak

 

D

Deal in: ……ticareti ile uğraşmak

Deal with: …..ile uğraşmak, ilgilenmek

Die down: Gittikçe azalmak

Do away with: Ortadan kaldırmak

Do over: Bir işi tekrar etmek

Draw up: Düzenlemek, yazmak

Drop by: Habersiz ziyaret etmek

Drop in: Habersiz ziyaret etmek

Drop off: Uyuklamak, azalmak

Drop out: Okul vs. bırakmak

Drop out of: Sınıfta kalmak

E

Ease off: Yavaşlamak, gevşemek, hafiflemek, (fiyat) düşmek

Eat out: Yemek için dışarı çıkmak

End up: Sonunda olmak, sonunda yapmak

Even out: Denklemek, eşitlemek, eşitlenmek

 

F

Fade away: Giderek azalmak, kaybolmak

Fall out: Bozuşmak

Fall through: Başarısızlığa uğramak

Figure out: Anlamak, çözmek

Fill out: Form, belge vs doldurmak

Find out: Öğrenmek, keşfetmek

Fill up: Tamamen-ağzına kadar doldurmak

 

G

Get across: Birisine meramını anlatmak, iletişim kurmak

Get along with: İyi geçinmek

Get away: Kaçmak, uzaklaşmak

Get away with: Bir işten sıyrılmak

Get by: Hayatını sürdürmek

Get over: Hastalık vs. kurtulmak, iyileşmek, hayal kırıklığının üstesinden gelmek

Get over with: Nihayet bitirmek

Get rid of: Kurtulmak

Get through: Bitirmek

Get through with: Bitirmek

Get up: Kalmak

Give away: Hediye olarak vermek, bağışlamak, ele vermek, birine bir şeyi bedava vermek

Give back: Bir şeyi geri vermek

Give in: Teslim olmak

Give out: İlan vermek, bildirmek, dağıtmak

Go back: Geri dönmek

Go back on: Sözünden dönmek, sözünde durmamak

Go for: Saldırmak

Go on: Devam etmek, olmak, meydana gelmek

Go off: Patlatmak

Go over: Tekrar etmek, gözden geçirmek

Go through: Gözden geçirmek, harcayıp bitirmek, ıstırap çekmek, tüketmek

Go through with: Bitirmek, tamamlamak

Go with: Uymak, uygun olmak

Grow up: Büyümek

 

H

Hand down: Nesillere miras bırakmak, kuşaktan kuşağa aktarmak

Hand in: Teslim etmek, vermek, bir şeyi onaylamak (ödev yapmak)

Hand out: Dağıtmak

Hand over: Sorumluluk vs. devretmek, teslim etmek

Hang about: Avare avare dolaşmak

Hang up: Telefonu kapatmak

Hold on: Telefonda beklemek

Hold up: Gecikmek, geciktirmek, soymak

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.