ingilizce dersler   

DERS 21

Verb To Be & SIMPLE PAST TENSE

(vörb tu bi & simpil past tens)

Verb To Be Fiilinin Kullanımı ve Geçmiş Zaman

 

Geçmiş zaman olarak bildiğimiz dilbilgisi yapısıdır.Verb To Be fiilini ilk derslerimizden hatırlıyorsunuz.(am,is,are) To be fiilinin Geçmiş zamandaki hali was/were yardımcı fiilleridir.

 

Simple Past Tense geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır.

 

VERB TO BE

 

SUBJECT (Özne)

PRESENT TENSE(Şimdiki Zaman)

PAST TENSE (geçmiş Zaman)

I

am

was

You

are

were

He, she, it

is

was

We, you, they

are

were

 

 

SUBJECT (Özne)

POSITIVE (Olumlu)

NEGATIVE (Olumsuz)

I

was

wasn’t (was not)

You

were

weren’t (were not)

He, she, it

was

wasn’t (was not)

We, you, they

were

weren’t (were not)

 

Today-Bugün (tudey)

 

Yesterday-Dün (yestırdey)

 

Last-Geçen (Last)

 

Ago-Önce (ego)

 

I was a student 20 years ago. (20 yıl önce öğrenciydim.) (ay vaz e studınt tuveni yiirs ego.)

 

He was very happy. (O çok mutluydu.) (hi vaz veri heppi)

 

She was in Izmir yesterday. (O dün İzmir’deydi.) (şi vaz in izmir yestırdey.)

 

It was a baby.(O bir bebekti.) (it vaz e beybi.)

 

Susan is 12 years old, she was 11 years old last year. (Susan 12 yaşındadır.Geçen yıl 11 yaşındaydı.) (şi iz tüvelf yiirs old,şi vaz ilevın yiirs old last mant.)

 

I am OK today, but i was sick yesterday. (Ben bugün iyiyim,fakat dün hastaydım.) (ay em okey tudey, bat ay vaz sik yestırdey.)

 

 

My parents were in Paris last month. (Anne ve babam geçen ay Paristeydiler.) (may perınts vör in Paris last mant.)

 

The weather was rainy this morning. (Bu sabah hava yağmurluydu.) (dı vedır vaz reyni diz morning.)

 (Burada dikkat etmeniz gereken bu sabah hava yağmurluydu diyoruz.Ama artık değil.Ve artık sabahta değil. Ne demiştik geçmişte belli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır.)

 

Richard wasn’t at home this morning. (Richard bu sabah evde değildi.) (riçırd vazınt et hom diz morning.)

 

Ahmet and Ayşe weren’t in the classroom yesterday.(Ahmet ve Ayşe dün sınıfta değildiler.) (Ahmet end Ayşe vörınt in dı kılasrum yestırdey.)

 

We were very hungry two hours ago.(Biz 2 saat önce çok açtık.) (vi vör veri hangıri tu haurs ego.)

 

 

QUESTION&ANSWER FORM (Soru ve Cevap şekli) (Kuesçın & Ansır Form)

 

Was

I/ she/ he /it.........?

Yes, I/she/he/it was.

No, I/she/he/it wasn’t.

Were

you /they/ we.......?

Yes, you/we/they were.

No, you/we /they weren’t.

 

Was (vaz)      wasn’t (vazınt)

 

Were (vör)     weren’t (vörınt)

 

Were you in Chicago in September? (Eylülde Şikagoda mıydın?) (vör yu in şikago in septembır?)

-Yes, I was. (Evet, öyleydim.) (yes, i vaz)

 

Was it your mistake? (O senin hatanmıydı?) (vaz it yor misteyk?)

-No,it wasn’t. (Hayır,değildi.) (no,it vazınt)

 

Was she angry? (O kızgın mıydı?) (vaz şi engıri?)

-Yes, she was. (Evet, öyleydi.) (yes,şi vaz.)

 

Were they tired yesterday? (Dün yorgunmuydular?) (vör dey tayırd yestırdey?)

-No,they weren’t. (Hayır değildiler.) (no,dey vörınt.)

 

Lütfen aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz ve sorulara uygun şekilde yanıt veriniz.

 

1)      I.........a student last year. (ay .......e studınt last yiir.)

2)      He .......35 years old, two years ago. (hi .....törti fayf yiirs old,tu yiirs ego.)

3)      We .....in Rome 2 months ago. (vi ......in rom tu mants ego.)

4)      Was your mother sick last week? (Yes) (vaz yor madır sik last vik?)

-

5)      Were you here yesterday? (No) (vör yu hıyır yestırdey?)

-

6)      Were you at school last Wednesday? (Yes) (vör yu et sukul last venizdey?)

-

7)      She .......in the kitchen 1 hour ago.(Negative) (şi.....in dı kiçın van haur ego.)

8)      Dora and Şule......in the park yesterday. (dora end şule .....in the park yestırdey.)

9)      I ......very late. (ay.......very leyt.)

10)  My father and my sister............very angry. (may fadır end may sistır ......veri engri.)

 

Answers: 1) was 2) was 3) were 4) Yes,she was. 5) No,I wasn’t. 6) Yes, I was.7) wasn’t

8) were  9) was 10) were

 

 

Bugün ne öğrendik?

 

Last : Geçen (last)

 

Last month : Geçen ay (Last mant)

 

Last week : Geçen hafta (last vik)

 

Last year: Geçen yıl (last yiir)

 

Ago: Önce (ego)

 

2 hours ago (2 saat önce) (tu haurs ego)

 

1 month ago (1 ay önce) (van mant ego)

 

3 years ago.........(3 yıl önce gibi) (tıri yiirs ego)

 

Happy : Mutlu (heppi )

 

Angry : Kızgın (engri )

 

Sick :Hasta (sik)

 

Parents :(ebeveyn-Anne ve baba) (perınts)

 

Weather : Hava (vedır)

 

Hungry : Aç (hangıri)

 

Mistake: Hata (misteyk)

 

Tired : Yorgun (tayırd)

 

Sister : Kız kardeş (Sistır)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.