ingilizce dersler   

DERS  19

SIMPLE PRESENT TENSE (Part 1)
(simpıl pırezınt tens)

GENİŞ ZAMAN

 

Geniş zaman günlük davranışlarımızı veya önceden beri sürekli olarak yaptığımız,yapmayı alışkanlık haline getirdiğimiz davranışları ifade etmek için kullandığımız zamandır.

Türkçe’de “gelirim,giderim,yaparım vs...”gibi anlamına gelen fiillerin kullanıldığı zamandır.

Geniş zamanı öğrenmeye başlamadan önce bazı filleri öğrenelim.Bu liste size ilk bakışta çok uzun gelecek fakat öncelikle bilmeniz gereken başlıca fillerden bazılarıdır. Zamanlara göre çekimleri değişiklik gösterir.Geniş zamanı öğrenmeden önce lütfen bu filleri hafızamıza kaydetmeye çalışalım.Dersimizi işlerken örneklerle pekiştireceksiniz fakat öncelikle belleğinize kaydetmeye çalışın.

VERB (Fiil) (vörb)                                      Türkçe Anlamı                                           Türkçe Telaffuzu

Answer

Cevap vermek,yanıtlamak

ansır

Arrive

Varmak,ulaşmak

erayv

Ask

Sormak

ask

Begin

Başlamak

bigin

Bring

Getirmek

biring

Buy

Satın almak

bay

Call

Telefon etmek,çağırmak,seslenmek

kol

Clean

Temizlemek

kılin

Close

Kapatmak

kıloz

Cry

Ağlamak

kıray

Come

Gelmek,Ulaşmak

kam

Cook

Pişirmek

kuk

Cut

Kesmek

kat

Dance

Dans Etmek

dens

Do

Yapmak

du

Drink

İçmek

dirink

Drive

Sürmek

dırayv

Eat

Yemek

iit

Feel

Hissetmek

fiil

Find

Bulmak

faynd

Finish

Bitirmek

finiş

Give

Vermek

giv

Go

Gitmek

go

Hate

Nefret Etmek

heyt

Have

Sahip olmak,yemek,içmek

hev

Hear

İşitmek,duymak

hiyır

Help

Yardım etmek

help

Jump

Atlamak,sıçramak

camp

Know

Bilmek

nov

Learn

Öğrenmek

lörn

Listen

Dinlemek

lisin

Live

Yaşamak

liv

 

Look

Bakmak

luk

Love

Sevmek

lav

Make

Yapmak,meydana getirmek

meyk

Meet

Buluşmak

miit

Move

Hareket etmek

muv

Offer

Teklif etmek

ofır

Open

Açmak,Açılmak

opın

Pay

Ödemek

pey

Play

Oynamak,eğlenmek,çalmak

pıley

Read

Okumak

riid

Run

Koşmak

ran

Say

Söylemek

Sey

See

Görmek

si

Sell

Satmak

sel

Send

Göndermek

send

Show

Göstermek

şov

Sing

Şarkı söylemek

sing

Sit

Oturmak

sit

Sleep

Uyumak

silip

Smile

Gülümsemek

sımayl

Speak

Konuşmak

sipik

Start

Başla(t)mak,Çalış(tır)mak

sıtart

Stay

Kalmak,durmak

sitey

Study

Çalışmak,Öğrenim görmek

sıtadi

Take

Almak

teyk

Talk

Konuşmak

tolk

Teach

Öğretmek

tiiç

Tell

Söylemek

tel

Think

Düşünmek

Tink

Try

Denemek

tıray

Understand

Anlamak

andırsitend

Use

Kullanmak

yuuz

Visit

Ziyaret etmek

vizit

Want

İstemek

vant

Wash

Yıkamak

voş

Win

Kazanmak

vin

Watch

İzlemek

voç

Work

Çalışmak

vörk

Write

Yazmak

rayt

 

 

Fiillere tekrar geri döneceğiz.Şimdi Geniş Zamanı öğrenirken hem filleri cümleler içinde kullanıp pekiştirelim hemde nasıl kullanıldıklarını öğrenelim.

 

 

 

OLUMLU CÜMLE YAPISI

 

Simple Present Tense’de olunlu cümle kurarken yardımcı fiil kullanılmaz.

Eğer öznemiz (I,You,We,They) den biri ise fiil yalın halde kullanılır.

Eğer öznemiz (He,She,It) den herhangi biri ise fiil –s , -es, -ies takısı alır.

Bu yüzden fiilerimize tekrar geri dönmemiz gerekiyor.

 

Fiil

Özne (I,You,We,They) ise Geniş Zamandaki Hali (Hiçbir takı almaz)

Telaffuzu

Özne (He,She,It)

ise Geniş Zamandaki Hali (-s, -es, -ies takılarından birini alır.)

Telaffuzu

Answer

Answer

ansır

Answers

ansırs

Arrive

Arrive

erayv

Arrives

erayvs

Ask

Ask

ask

Asks

asks

Begin

Begin

bigin

Begins

bigins

Bring

Bring

biring

Brings

birings

Buy

Buy

bay

Buyes

bays

Call

Call

kol

Calls

kols

Clean

Clean

kılin

Cleans

kılins

Close

Close

kılos

Closes

kılozes

Cry

Cry

kıray

Cries

kırays

Come

Come

kam

Comes

kams

Cook

Cook

kuk

Cooks

kuks

Cut

Cut

kat

Cuts

kats

Dance

Dance

dens

Dances

densıs

Do

Do

du

Does

daz

Drink

Drink

dirink

Drinks

dirinks

Drive

Drive

dırayv

Drives

dırayvs

Eat

Eat

iit

Eats

iits

Feel

Feel

fiil

Feels

fiils

Find

Find

faynd

Finds

faynds

Finish

Finish

finiş

Finishes

finişız

Give

Give

giv

Gives

givs

Go

Go

go

Goes

gooz

Hate

Hate

heyt

Hates

heyts

Have

Have

hev

Has

hes

Hear

Hear

hiyır

Hears

hiyırs

Help

Help

help

Helps

helps

Jump

Jump

camp

Jumps

camps

Know

Know

nov

Knows

novs

Learn

Learn

lörn

Learns

lörns

Listen

Listen

lisin

Listens

lisins

Live

Live

liv

Lives

livs

Look

Look

luk

Looks

luks

Love

Love

lov

Loves

lavs

Make

Make

meyk

Makes

meyks

Meet

Meet

miit

Meets

miits

Move

Move

muv

Moves

muvs

Offer

Offer

ofır

Offers

ofırs

Open

Open

opın

Opens

opıns

Pay

Pay

pey

Pays

peys

Play

Play

pıley

Plays

pıleys

Read

Read

riid

Reads

riids

Run

Run

ran

Runs

rans

Say

Say

Sey

Says

Seys

See

See

si

Sees

siiz

Sell

Sell

sel

Sells

sells

Send

Send

send

Sends

sends

Show

Show

şov

Shows

şovs

Sing

Sing

sing

Sings

sings

Sit

Sit

sit

Sits

sits

Sleep

Sleep

silip

Sleeps

silips

Smile

Smile

sımayl

Smiles

sımayls

Speak

Speak

sipik

Speaks

sipiks

Start

Start

sıtart

Starts

sıtarts

Stay

Stay

sitey

Stays

siteys

Study

Study

sıtadi

Studies

sıtadiys

Take

Take

teyk

Takes

teyks

Talk

Talk

tolk

Talks

tolks

Teach

Teach

tiiç

Teaches

tiiçız

Tell

Tell

tel

Tells

tells

Think

Think

Tink

Thinks

Tinks

Try

Try

tıray

Tries

tırays

Understand

Understand

andırsitend

Understands

andırsitends

Use

Use

yuuz

Uses

yuuzız

Visit

Visit

vizit

Visits

vizits

Want

Want

vant

Wants

vants

Wash

Wash

voş

Washes

voşız

Win

Win

vin

Wins

vins

Watch

Watch

voç

Watches

voçız

Work

Work

vörk

Works

vörks

Write

Write

rayt

Writes

rayts

 

I / you / we / they + verb (fiil 1. halde ) + Object (Nesne)

 

I go to school everyday. (Ben hergün okula giderim.) (ay go tu sukul evridey)

You watch Tv every night. (Sen her gece televizyon seyredersin.) (yu voç tivi evri nayt.)

They go to picnic every Sunday. (Her Pazar pikniğe giderler.) (dey go tu piknik evri sandey.)

We play football everyday.

 

He / she / it + Verb (-s,-es veya –ies) + Object (Nesne)

 

He goes to school everyday. (O (erkek) okula hergün gider.) (hi gooz tu sukul evridey.)

She watches television everynight. (O (kız) her gece televizyon seyreder.) (şi voçız televijın evri nayt.)

It runs very slow. (O çok yavaş koşar.) (it rans veri sılov.)

 

OLUMSUZ CÜMLE YAPISI

 

Olumsuz cümlelerde I, you , we , they öznelerinden sonra don’t ve sonrasında bir fill getirilir.

 

I / you / we / they + do not (don’t) + Verb (1) + Object

 

I don’t like apples. (Elmalardan hoşlanmam.) (ay dont layk epıls.)

You don’t study very hard. (Fazla sıkı çalışmıyorsun.(uz) ) (yu dont sıtadi veri hard.)

We don’t finish our meals. (Yemeklerimizi bitirmiyoruz.) (vi dont finiş aur miyıls.)

They don’t play fooball. (Onlar futbol oynamıyor.) (dey dont piley fuutbol.)

 

He, she , it öznelerinden sonra doesn’t  getirilir ve fiil kesinlikle yalın halde kullanılır.( Yani –s ,-es veya –ies takısı GETİRİLMEZ)

 

Does not: (daz not)

Doesn’t : (dazınt)

 

He / she / it + does not ( doesn’t) + Verb (1) + Object 

 

He doesn’t go to cinema. (O (erkek) sinemaya gitmiyor.) (hi dazınt go tu sinema.)

She doesn’t help her mother.(O (kız) annesine yardım etmiyor.) (şi dazınt help hör madır.)

It doesn’t drink milk. (O süt içmiyor.) (it dazınt dirink miylk.)

 

Lütfen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

 

1)      She ...........her mother every Sunday. (help) (şi ......hör madır evri sandey) (help)

2)      I ........milk every morning. (drink) (ay......miylk evri morning.) (dirink)

3)      Tom ........his hair everyday. (wash) (Tom.....hiz heyır evridey.) (voş)

4)      She ......in London. (live) (şi......in landın.) (liv)

5)      It ........ milk. (drink) (it....miylk ) (dirink)

6)      Susan ......in a factory. (work) (Suzın.....in e faktori.) (vörk)

7)      Ayşe .......her father every week. (visit) (Ayşe......hör fadır evri viik.) (vizit)

8)      I..........a letter. (write) (ay......e letır.) (rayt)

9)      They ...........in the room. (sleep) (dey.....in dı rum.) (silip)

10)  We ..........English. (speak) (vi.....ingliş.) (sipik)

11)  She ......................listening to music. (Olumsuz-Like ) (şi......lisıning tu muzik.) (layk)

12)  It ............run fast. (Olumsuz) (it......ran fest.)

13)  He doesn’t ........... Spanish. (teach) (hi dazın’t ........sipeyniş.) (tiiç)

14)  We ...................... breakfast every morning. (Olumsuz-Have ) (vi....bırekfıst evri morning.) (hev)

15)  I ............work hard. (Olumsuz) (ay ....vörk hard.)

16) A cat ...........fly. (Olumsuz) (e ket.....fılay.)

ANSWERS: 1) helps 2) drink 3) washes 4) lives 5) drinks 6) works 7) visits 8) write 9) sleep 10) speak 11) doesn’t like 12) doesn’t 13) teach 14) don’t have 15) don’t  16) doesn’t

 

Dikkat ettiyseniz Simple Present Tense çoğunlukla Türkçede bulunan –iyor ekine karşılık gelirler veya Türkçeden bildiğimiz “r” li zamandır. (Gelir,gider, çalışır......) Daha çok tekrarlanan işleri ve alışkanlıkları anlatır.

 

Bugün ne öğrendik:

 

Lütfen fiilleri ezberlemeye çalışın.Bir anda hepsini ezberleyeceksiniz diye bir şart yok.Ama Bu sayfaları bastırıp elinizin altında bulundurursanız ve her fırsatta tekrar yaparsanız belleğinize daha kolay yerleşirler.

 

I/YOU /WE /THEY Olumlu Cümlelerde fiilin 1. haliyle kullanılır.

Olumsuz Cümlelerde “don’t” ekini alırlar ve fiil yine 1. haldedir.

 

HE/SHE/IT Olumlu Cümlelerde fiil –s,-es,-ies takılarından birini alır.2. Tablodan bir kez daha inceleyiniz.

Olumsuz cümlelerde “doesn’té ekini aldığı gibi fiil kesinlikle 1. haliyle kullanılır.-s takılarınız almazlar. (Bunlar geniş zamanda olunlu ve olumsuz cümle ana yapısını oluşturur)

 

Hangi Fiiller –s, -es veya –ies takısı alır:

 

**** Sonu “y” ile biten fiiller “s” takısı alırken “y” kaldırılır.Yerine “–ies “ takısı gelir. (“y” den önce gelen harfin ünsüz olması gerekir.)

cry- cries

study- studies

worry- worries (endişelenmek) (vörry-vörries)

*****Sonu sh/ch/ss/z/o ile biten fiiller “-es” takısı alır.

watch- watches

go- goes

kiss- kisses (öpmek) (kis-kises)

wish – wishes (dilemek) (viş-vişız)

******Diğerlerinin genelde s takısı aldığına Tablo 2 den dikkat ediniz.

Meal (Yemek,öğün) (miyıl)

Every – (her) (evri)

Everyday –(hergün) (evridey)

Night – (gece) (nayt)

 

Fly- (Uçmak) (fılay)

Mother- (Anne) (madır)

Father – (Baba) (fadır)

 

 

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.