ingilizce dersler   

DERS 7

THE ALPHABET (dı alfıbet)- ALFABE

İngiliz alfabesinde 26 harf bulunur.

A  -a  (ey)

B  -b  (bi)

C  -c  (si)

D - d  (di)

E  - e (i)

F  - f (ef)

G  - g (ci)

H  - h (eyc)

I  - i (ay)

J  - j (cey)

K  -k  (key)

L  -l  (el)

M -m (em)

N  - n (en)

O  - o (o)

P  - p (pi)

Q  -q  (kyu)

R  - r (ar)

S  - s (es)

T  - t (ti)

U  - u (yu)

V  - v (vi)

W  - w (dabılyu)

X  - x (eks)

Y  - y (vay)

Z  - z (zet)

 

Can you spell that? –(Heceleyebilir misiniz?) (ken yu sipel det?)

Could you spell that please? (Heceleyebilir misiniz lütfen?) (kud yu sipel det pilis?)

How do you spell it? (Onu nasıl hecelersiniz?) (hav du yu sipel it?)

SPELL: (sipel) Hecelemek,harf harf söylemek ,kodlamak

 

What is your name?

-My name is Erkan.

How do you spell it?

-E-R-K-A-N.(i-ar-key-ey-en)

 

What is your surname?

-It’s (My surname is) KILIC.

Can you spell that?

-K-I-L-I-C. (key-ay-el-ay-si)

 

Where are you from? (ver ar yu fırom?)

-I’m from WASHINGTON. (ayem fırom vashingtın)

I have to write down it. Could you spell that please? (ay hev tu rayt davn it.) (kud yu sipel det pilis?)

-W-A-S-H-I-N-G-T-O-N. (dabılyu-ey-es-eyc-ay-en-ci-ti-o-en)

 

İngilizce’de kelimelerin yazılışları ile okunuşları farklı olduğundan işittiğimiz kelimeleri yazarken hata yapmamak için kelimeleri harf harf heceletip, kodlatmak gereği duyabiliriz. Veya aksine bizim isimlerimiz, soyadlarımız, yaşadığımız şehirler vs. yabancılar için aynı şekilde yazmaları gerektiğinde onlara farklı geleceğinden bizden hecelememizi isterler. Bu sebeplerden dolayı alfabeyi çok iyi bir şekilde ezberlememiz gerekmektedir. Gerek günlük hayatımızda gerekse iş hayatında hecelemeni ne kadar önemli olduğunun zamanla farkına varacaksınız. O yüzden lütfen alfabeyi okunuşlarıyla ezberleyiniz.

 

 

Şimdi alfabeyi iyice öğrenmeniz için alıştırmalar yapalım:

DORRINGTON

-D-O-R-R-I-N-G-T-O-N. (Di-o-ar-ar-ay-en-ci-ti-o-en)

 

GILLIAN

-G-I-L-L-I-A-N.(ci-ay-el-el-ay-ey-en)

 

MEHMET

-M-E-H-M-E-T.(em-i-eyc-em-i-ti)

 

ASLI

-A-S-L-I. (ey-es-el-ay)

 

JOWITT

-J-O-W-I-T-T. (cey-o-dabılyu-ay-ti-ti.)  (Burada 2 tane T’yi arka arkaya söylerken DOUBLE T (dabıl ti) diyebiliriz.

 

What is your surname ? (vat iz yor sörneym?) (Soyadınız nedir?)

-It’s KUTLUAY.

Could you spell that please? (Heceleyebilir misiniz lütfen?) (kud yu sipel det pilis?)

-K-U-T-L-U-A-Y. (key-yu-ti-el-yu-ey-vay)

 

Where are you from? (Dublin) (ver ar yu fırom?) (Dablin)

-I’m from Dublin. (ayem fırom dablin).

Can you spell that please? (Heceleyebilir misiniz?) (ken yu sipel det?)

-D-U-B-L-I-N. (Di-yu-bi-el-ay-en)

 

 

Jane:-Hello,My name is Jane.What is your name? (helo,may neym iz ceyn.) (vat iz yor neym?)

Ümit: My name is Ümit. (may neym iz Ümit.)

Jane: How do you spell that? (Onu nasıl hecelersiniz?) (hav du yu sipel det?)

Ümit: U-M-I-T. (yu-em-ay-ti)

Jane: Thank you,Umit. What is your surname? And how do you spell that please? (Teşekkürler,Umit. Soyadınız nedir? Ve onu nasıl hecelersiniz? ) (tenk yu,Umit. Vat iz yor sörneym? End hav do yu sipel det pilis?)

Ümit: It’s Yazgan.Y-A-Z-G-A-N. (itiz Yazgan. Vay-ey-zet-ey-en.)

 

 

 

Şimdi sıra sizde:

Lütfen aşağıdaki kelimeleri heceleyiniz.

1)      Öncelikle kendi adınızı ve soyadınızı heceleyiniz.

2)      I-S-T-A-N-B-U-L

3)      Q-U-I-N-T-O-N

4)      J-A-C-Q-U-E-L-I-N-E

5)      N-I-S-A-N-T-A-S-I

6)      L-O-N-D-O-N

7)      N-E-W-Y-O-R-K

8)      B-O-S-T-O-N

9)      A-N-K-A-R-A

10)   A-B-D-U-L-L-A-H

11)   Ve aklınıza ilk gelen 5 kelimeyi heceleyiniz.

Answers: 1) Adınızı ve soyadınızı heceleyiniz. 2) (ay-es-ti-ey-en-bi-yu-el) 3) (kyu-yu-ay-en-to-en)

4) (cey-ey-si-kyu-yu-i-el-ay-en-i) 5) (en-ay-es-ey-en-ti-ey-es-ay) 6) (el-o-en-di-o-en)

7) (en-i-dabılyu-yu-o-ar-key) 8) (bi-o-es-ti-o-en) 9) (ey-en-key-ey-ar-ey) 10) (ey-bi-di-yu-double el-ey-eyc) (İki tane L ard arda olduğu için double el dedik.(dabıl el) ) 11) aklınıza gelen 5 kelimeyi heceleyiniz.

 

Bugün ne öğrendik?

Spell: (sipel) Hecelemek,kodlamak

Surname: (sörneym)=Soyad

What is your surname? (vat iz yor sörneym?) (Soyadınız nedir?)

Please: (pilis)=Lütfen Could you spell that please? (kud yu sipel det pilis?) (Heceleyebilir misiniz lütfen?)

Double=Çifte  (Dabıl)

I have to write down it. (Ay hev tu rayt davn it.) (Onu yazmak zorundayım=Onu yazmam gerekli.)


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.