ingilizce dersler   

DERS 46

“GOING TO” FUTURE TENSE

 

“be going to” yu,

a)      Önceden planlanmış ve kararlaştırılmış bir düşünceyi ve niyeti anlatmak için kullanırız:

John is going to meet us in the Cafe at 8 o’clock. (John bizimle kafede saat 8 de buluşacak.) (con iz going tu miit as in dı kafe et eyt okılok.)

Are you going to come back this evening? (Bu akşam geri gelecek misin?) (ar yu going tu kam bek diz ivning?)

Who is arranging the party? Tom is going to do it. (Partiyi kim düzenliyor? Tom düzenleyecek.) (hu is ıreyncing dı parti? Tom iz going tu du it.)

Sarah told me that, she is going to move back to Spain. (Sarah bana İspanya’ya geri taşınacağını söyledi.) (sera told me det, şi iz going tu muv bek tu sıpeyn.)

I’m tired. I’m not going to work any more tonight. (Yorgunum. Bu gece daha fazla çalışmayacağım.) (aym tayırd. Aym nat going tu vörk eni mor tunayt.)

They’re going to do some climbing in the Pyrenees. (Onlar Pirenelere biraz tırmanma yapacaklar.) (dey ar going tu du sam kılambing in dı pirınız.)

b)      Bazı delillere dayanarak gelecekte olacağını kestirdiğimiz eylem ve olayları haber vermek için kullanırız:

You’re going to knock that glass over .(O cama çarpıp düşüreceksin.) (yu ar going tu nak det gılas ovır.)

 If we go like this, we are going to lose all our money.(Eğer böyle gidersek, tüm paramızı kaybedeceğiz.) (ıf vi go layk diz, vi ar going tu luz ol aur mani.)

What is the matter with him? He thinks, he is going to faint. (Onun sorunu nedir? Baıylacağını düşünüyor.) (vat iz dı medır vit him? Hi tinks, hi iz going tu feint.)

Did you know that Sue and Tom are going to get married?  (Sue ve Tom’un evleneceğini bildin mi? ) (did yu nov det su end tom ar gıing tu get merriyıd?)

The sky is grey. I think it’s going to rain.(Gökyüzü gri.Sanırım yağmur yağacak.) (dı sıkay iz gırey. Ay tink itz going tu reyn.)

 

 

 

 

Olumlu Cümle Yapısı

Subject+ be (am,is,are) going to +verb

 

Olumsuz Cümle Yapısı

Subject+ be not  (am not,isn’t ,aren’t) going to +verb

 

Soru Cümlesi Yapısı

be (am,is,are)+Subject+ going to+Verb ?

 

Fill in the blanks.

1)      It sounds like generator …………………………….. .(explode)

2)      You ……………………….. late again. (be)

3)      I told you that  I………………………… (wash up)

4)      Look,that bus over there…………………………..! (crash)

5)      Don’t worry about the car,I……………………..for a taxi. (phone)

6)      I………………………rich one day! (be)

7)      We ……………………….the European Cup next year. (win)

8)      What ………………you……………..this evening? (do)

9)      This lesson is boring.When ………………..it……………..to…………….? (finish)

10)   I………………………..my grandmother’s dress. (wear)

 

 

ANSWERS: 1) is going to explode 2) are going to be 3) am going to wash up 4) is going to crash 5) am going to phone 6) am going to be 7) are going to win 8) are/going to do 9) is/going/finish 10) am going to wear

 

 

 

Bugün ne öğrendik?

Arrange: düzenlemek,kararlaştırmak,saptamak  (ıreync)

 Pyrenees :  Pireneler (Pirene dağları) (pirınız)

 Knock over : Devirmek  (nack ovır)

What is the matter…?: Sorun nedir? (vat iz dı medır?)

 Faint : Bayılmak (feint)

 Grey :Gri (gırey)

Genarator  :Jeneratör (cenireytır)

 Explode :Patlama (iksplod)

 Wash up

 Crash

Eurepean cup

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.