ingilizce dersler   

DERS 62

GRADABLE & UNGRADABLE ADJECTIVES; POSITION (2)

(Derecelendirilebilen & Derecelendirilemeyen Sıfatlar)

Gradable Adjectives: (Dercelendirilebilen Sıfatlar) zarflarla kullanılabilen nesne veya kişilerin very veya extremely (çok veya son derece) özellikli kalitede olduğunu gösterirler.

Ungradable Adjectives : (Derecelendirilemeyen Sıfatlar) : büyük derece özellikte olduklarını ifade eder ve zarflarla kullnılan absolutely veya totaly gibi sıfatlardır.

Adverbs+ Gradable Adjectives

Adverbs+ Ungradable Adjectives

adverbs

= Extremely, deeply,  fairly, hugely, immensely, pretty,rather, really, reasonably, slightly, very

+ angry, big, busy, comfortable, common, happy, important, quiet, rich, strong, young

Gradable Adjectives

adverbs

= Absolutely, completely, entirely, pretty, really, simply, totally, utterly

+ amazed, awful, dreadful, furious, huge, impossible, invaluable, terrible, wonderful, useless

Ungradable Adjectives

 

She gave us a completely impossible problem to solve. (O,bize çözülmesi tamamen imkansız problem verdi.) (şi gev as e kompilitli impasibıl pırablım tu solv.)

He was extremely rich. (O, son derece zengindi.) (hi vaz ikstirimli riç.)

I was totally amazed. (Ben tamamen hayrete düştüm.) (ay vaz totali imeyzd)

He is really busy. (O, gerçekten meşgul.) (hi iz rili bizi.)

 

Really and pretty hem gradable hemde ungradable adjectives’lerle birlikte kullanılır.

 

Eğer isimden önce birden fazla sıfat kullandığımızda , cümle kuruluş şekli:

Opinion (fikir, düşünce,kanı, yargı)  +size (ebat) / physical quality ( fiziksel özellik)/shape (şekil)/ age  (yaş)+ colour (renk)+ participle adjectives (ortaç sıfatlar) + origin (kaynak, kök, köken) + material (materyal, malzeme) + type (tip)+ purpose (amaç, gaye, maksat…)+ NOUN şeklinde olup bu sıfatlardan birden fazlasını kullanırız.

An old plastic container (=age+ material+noun) (Eski  bir plastik konteynır) (en old plastik konteynır)

A hard yellow ball (=quality+ colour+ noun) (Sert bir sarı top) (e hard yellov bol)

A frightening Korean mask (=opinion+origin+ noun) (Korkutucu bir  Koreli Maskesi) (e fıraytıning korıyin mask)

A round biscuit tin (=shape+ purpose( for holiding biscuits=bisküitleri koymak için)+noun) (Yuvarlak bir teneke büskivi kutusu) (e raund biskit tin)

A big broken plate (=size+participle adjective+noun) (Büyük  bir kırık tabak) (e big bırokın pıleyt)

A useful digital alarm clock (=opinion+type+purpose+noun) (kullanışlı  bir dijital çalar saat) (e yuuzful dijitıl alarm kılok)

Bu sıralamanın nasıl olacağını öğrenmeniz için ipucu olarak:

Gradable Adjectives’lerde : describing opinion, size, quality, shape and age (Yani gradable sıfatlar opinion, size, quality , shape ve age’i tanımlamakta kullanılırlar.)

Ungradable Adjectives’lerde: participle adjectives and  adjectives decribing origin, material, type ve purpose şeklindedir. (Yani ungradable sıfatlar origin, material, type ve purpose’u tanımlamak için kullanılırlar.

Eğer 2 adet gradable adjectives isimden önce gelirse, araya virgül (comma) veya “and” koyarız.

An attractive, big garden            veya      an attractive and big garden şeklinde.

(güzel ,büyük bir bahçe) (en ıtraktiv, big gardın)     (güzel ve büyük  bir bahçe) (en ıtraktiv end big gardın)

İki adet rengi belirten sıfatların arasına “and” konur:

Turkey’s red and white flag  (Türkiye’nin kırmızı ve beyaz bayrağı) (törkiyz red end vayt fılag)

İki adet ungradable adjectives aralarına eğer aynı sınıftan iseler  “and” konur ve eğer aynı sınıftan değillerse “and” konmaz.

Financial and political conditions    (Finansal ve politik durum) (faynenşıl end politikıl kındiyşın)

improving financial conditions  (Faydalı (yenileştirici) finansal durum) (impuruving faynenşıl kındiyşın)

to-infinitive veya prepositional phrase ‘lerin sıfatları takip şeklinde cümle yapısı:

It’s a difficult word to say. (Bir kelime söylemesi zor.) (itz e difikılt vörd tu sey.)

It’s a word difficult to say. (Söylemesi zor bir kelime.) (itz e vörd difikılt tu sey)

It’s an identical car to me. (Bana benzer bir araba geldi.) (itz en aydentikıl kar to mi.)

It’s a car identical to mine.  (Benimkine benzer bir araba.) (itz e ker aydemtıkıl tu mayn.)

        şeklinde olacaktır.

 

Aşağıdaki altı çizili sözcükler eğer Gradable adjectives ise “G” , Ungradable adjectives ise “U” ile adlandırıp boşlukları uygun olan adverb’lerle doldurunuz.

1)      They play was……………………marvellous.

2)      The answer is…………….simple.

3)      Her new flat is ………………….enourmous.

4)      I was……………………..disappointed.

5)      The anwer was ………………….absurd.

6)      His books are…………..popular.

7)      She was………………….terrified by the film.

8)      He is a(n) ………………succesful artist.

ANSWERS:

1)      really marvellous (U)

2)      very simple (G)

3)      simply enormous (U)

4)      deeply disappointed (G)

5)      totally absurd (U)

6)      immensely popular (G)

7)      completely terrified (G)

8)      hugely succesful (G)

Aşağıda parantez içinde verilen sıfatları en doğru sıralama şekli ile cümle içine yerleştiriniz.

1)      I rent a(n)…………………..house.(furnished, large, old)

2)      She has just bought a ……………………table. (beautiful, coffee, wooden)

3)      Have you seen this……………….invention? (fantastic,Dutch, new)

4)      There was a ………………..rug on the floor. (soft, wonderful, woolen)

5)      He gave me a……………………………..box. (jewellery, metal, small, square)

ANSWERS:

1)      large (=size) old(=Colour) furnished (=participle adjective)

2)      beautiful (=opinion) wooden(=material) coffee (=purpose)

3)      fantastic (=opnion) new (=age) Dutch (=origin)

4)      wonderful (=opnion) soft(=physical quality) woolen(=material)

5)      small (=size) square (=shape) metal (=material) jewellery (=purpose)

Aynısını aşağıdaki cümleler için yapınız.Eğer gerekli ise sıfatların arasına “and” koyunuz.

1)      Cycling is a(n) …………………..activity. (outdoor, popular)

2)      We live in…………………………houses. (mud, straw)

3)      She was a ………………..doctor. (famous, medical)

4)      There was an ……………………meeting. (important, urgent)

5)      She has just finished a………………………….novel. (boring, depressing)

ANSWERS:

1)      popular (= opinion/physical quality) outdoor (=type)

2)      mud and straw (=both materials, ungradable)

3)      famous (=quality) medical (=type)

4)      important, urgent     or   important and urgent (=both quality, gradable)

5)      boring, depressing     or  boring and depressing (=both participle adjectives, gradable)

 

Bügün Ne Öğrendik?

Impossible: İmkansız, olanaksız, güç (impasıbıl)

Extremely: Son derece, aşırı (ikstirimli)

Deeply:  Derinden , içten (dipli)

Fairly: Dürüst bir biçimde, tarafsızca, oldukça, tamamıyla (feyırli)

Hugely : Çok (hücli)

Immensely: Çok , gayet, pek çok (imensli)

Pretty: Bir hayli, oldukça, epey (pıreti)

Rather : Tercihan, daha doğrusu, daha çok , oldukça (radır)

Reasonably : Akla yatkın olarak, oldukça, epeyce (rizinebli)

Slighty : Biraz, azıcık, bir parça, hafifçe (sılaytli)

Completely : Tamamen (kompilitli)

Totally: Tamamen (totali)

Simply : Basitçe (simpli)

Utterly: Tamamen , bütün bütün (yuterli)

Amazed : Şaşırtıcı, hayrete düşürücü (imeyzd)

Awful: Korkunç, müthiş, berbat, rezil (ovful)

Dreadful : Korkutucu, ürkütücü, korkunç, berbat, kötü, rezil (dıredful)

Furious: Öfkeli, kızgın, kudurmuş, sinirli, şiddetli (furiyuz)

Impossible: Olanaksız, imkansız  (impasıbıl)

Invaluable: Çok değerli, paha biçilmez (invalyuvıbıl)

Teribble: Korkunç, rezil, berbat (teribıl)

Wonderful: Harika, şaşılacak derecede iyi (vandırful)

Useless: Gereksiz, yarasız, işe yaramaz (yuzlıs)

Opinion: Fikir, düşünce, kanı (opinyın)

Size: Ebat, ölçü, beden, hacim, boy, büyüklük (sayz)

Physical: Fiziksel (fiyzikıl)

Quality: Kalite, nitelik, vasıf, özellik  (kualiti)

Shape: Biçim, şekil, form (şeyp)

Origin: Kaynak, kök, köken (oricin)

Material : Materyal, malzeme (materiyıl)

Type: Tip, tür (tayp)

Purpose : Gaye, amaç, erek, maksat (purpoz)

Container : Kap, konteynır (konteynır)

Mask: Maske (mask)

Frightening: Korkutucu, ürkütücü (fıraytıning)

Tin: Teneke, konserve kutusu (tin)

Attractive: Çekici, alımlı, güzel, cazip, hoş, ilginç (ıtraktiv)

Financial: Finansal (faynenşıl)

Political: Politik, politikayla ilgili (politikıl)

Condition: Durum, hal, tavır (kondiyşın)

Identical:  Benzer, aynı, özdeş (aydentikıl)

Korean: Koreli (koriyın)

Improving: Faydalı, yararlı, yenileştirici, ıslah edici (impıroving)

Marvellous: Harika, müthiş, fevkalade, süper (marvilıs)

Enourmous: Çok geniş, çok büyük, koskocaman, devasa (inormıs)

Disappointed: Düş kırıklığına uğramış, üzgün (disappointıd)

Absurd: Absürd, saçma, anlamsız, akılsızca, gülünç (abzırd)

Terrified: Çok korkunç (terifayd)

Furnished: Mobilyalı (förnişd)

Wooden: Ahşap (vudın)

Fantastic: Fantastik, Düşsel, hayal ürünü, acayip, garip, harika, süper (fantastik)

 Woolen: Yünlü (vulın)

 Jewellery: Mücevher (cuvıleri)

Square: Kare (sukuar)

Outdoor: Açık havada (yapılan), dış mekan (autdor)

Mud: Çamur, balçık, pislik (m^d)

Straw: Saman,kamış, çubuk (sıtrov)

Boring: Sıkıcı, Can sıkıcı (boring)

Depressing: İç karartıcı, kasvet verici, can sıkan (dıpressing)

Urgent: Acil (örcınt)

Famous: Ünlü (feymıs)

Popular: Popüler (popülır)

 

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.