ingilizce dersler   

DERS 51

WOULD / COULD

(Vud/ kuld)

 

Kullanıldığı Yerler:

a)      “Would” will yerine, “Could” can yerine geçmiş zamanda kullanılır.

She will go to school. (O okula gidecek.) (şi vil go tu sukul.)

She would go to school.(Okula gidecekti.) (şi vud go tu sukul.)

 

I can work there easily. (Orada kolaylıkla çalışabilirim.) (ay ken vörk der izili)

I could work there easily.(Orada kolaylıkla çalışabilirdim.) (ay kuld vörk der izili.)

b)      “Would” ile geçmişteki alışkanlıklarımızı , “Could” ile geçmişteki becerilerimizi anlatırız.

During the war, people would eat all kind of things that we don’t eat now. (Savaş sırasında, insanlar,şimdi bizim yediğimiz, her çeşit şeyi yiyebilirlerdi.) (döring dı vor, pipıl vud iit ol kind ov tings det vi dont iit nav.)

When she was 5 years old, she would play outside all afternoon. (O, 5 yaşındayken bütün öğleden sonra dışarıda oynardı.) (ven ş ivaz fayf yiirz old, şi vud piley autsayd ol eftırnun.)

When I was a child , I could climb the trees. (Ben çocukken, ağaçlara tırmana bilirdim.) (ven ay vaz e çayıld, ay kuld kılamb dı tıriiz.)

c)       “Would” ve “Could” şu an için gerçek olmayan, ihtimal dışında olan şart cümlelerinde kullanılır. “Could” = olasılık , “Would”= kesinlik ifade eder.

I would have been happy to see him, but I didn’t have time. (Onu görmekten mutluluk duyabilecektim, fakat hiç vaktim yoktu.) (ay vud hev biin hepi tu si him, bat i didınt hev taym.)

There could be some cake left, I’ll go and look. (Orada biraz kek kalmış olabilirdi,  gidip bakacağım.) (der kuld bi sam keyk left, ayl go end luk.)

If I had time, I would go and visit my friends. (Eğer zamanım olsaydı , gidip arkadaşlarımı ziyaret edebilecektim.) (if ay hed taym, ay vud go end visit may firends.)

I could like him, if he was more polite.  (Ondan eğer biraz daha kibar olsaydı hoşlanabilirdim.) (ay kuld layk him, if h ivaz mor polayt.)

 

d)      “Would” ve “Could” geçmiş zamanda gerçekleşmemiş, ihtimal dışında olan şart cümlelerinde kullanılır. “Could” = olasılık , “Would”= kesinlik ifade eder.

If they got married younger , they could have a baby. (Eğer onlar daha genç  evlenselerdi, bir bebekleri olabilirdi.) (if dey gat meriyid yangır, dey kuld hev e beybi.)

If she hadn’t been busy , she would have go to cinema with them. (Eğer Onun çok işi olmasaydı, onlarla sinemaya giderdi.) (if şi hedınt biin bizi, şi vud go tu sinema vit dem.)

 

e)      “Would” ve “Could” kibarca bir şey isterken, rica ederken kullanılır.

Would you help me to carry these bags? (Bu çantaları taşımama yardım eder misin?) (vud yu help me tu keri diiz begs?)

Could you open the door? (Pencereyi açabilir misin?) (kuld yu opın dı dor ?)

f)       “Would like” (vud layk) arzu etmek, istemek anlamında kullanılır.(önceki derslerimizden hatırlarsınız)

I would like to have a cup of coffee. (Bir fincan kahve almak istiyorum.) (ay vud layk tu hev e kap ov kafi.)

Would you like some butter? (Biraz yağ ister misiniz?) (vud yu layk sam battır?)

Would you like a lift to airport? (Seni hava alanında arabayla götürmemi ister misin? ) (vud yu layk e lift tu eyırport? )

 

Please fill in the blanks with “Could” or “would” .

1)      We …………….hire a video and stay in tonight.

2)      Who …………..have phone so late?

3)      She………….in France.I am not sure.

4)      I …………………rain, so take your umbrella.

5)      You ……at least ask me before you taking the money.

ANSWERS: 1) could 2) would 3) could 4) could 5) could

 

Bugün ne öğrendik?

Easily: kolayca, kolaylıkla , rahat rahat (izili)

During: sırasında, süresince, esnasında (döring)

War: Savaş (vor)

All kind of : Her çeşit (ol kind ov)

Things: Şeyler (tings)

Polite: Kibar, nazik (polayt)

Younger: daha genç  (yangır)

Hire: Kiralamak (hayır)

At least : en azından (et liist)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.