ingilizce dersler   

DERS 25

CAN / CAN’T

(ken/kent)

(-ebilmek /-abilmek)

 

Türkçe’de karşılığı –ebilmek,-abilmek olan bir şeyi yapabilme yeteneğinden bahsetmek için kullanılan mastardır.

 

Olumlu Cümle Yapısı

 

Özne+can+Verb1+Nesne

 

I can play the guitar. (Ben gitar çalabilirim.) (ay ken pıley dı gitar?)

 

She can climb the tree. (O ağaca tırmanabilir.) (şi ken kılamb dı tiri.)

 

He can sing a song. (O şarkı söyleyebilir.) (hi ken sing e sang.)

 

A fish can swim. (Bir balık yüzebilir.) (e fiş ken sivim.)

 

A bird can fly. (Bir kuş uçabilir.) (e börd ken fılay.)

 

They can speak Spanish. (Onlar İspanyolca konuşabilir.) (dey ken sipik sipeyniş.)

 

I can draw a picture. (Ben resim çizebilirim.) (ay ken dırov e pikçır.)

 

 

Olumsuz Cümle Yapısı

 

Özne+ can’t (can not) +Verb1 + Nesne

 

A baby can’t swim. (Bir bebek yüzemez.) (e beybi ken’t sivim.)

 

I can’t play the piano. (Ben piyano çalamam.) (ay ken’t pıley dı piyano)

 

She can’t speak French. (O Fransızca konuşamaz.) (şi kent sipik firenç.)

 

He can’t decide where to go for his holiday. (O tatil için nereye gideceğine karar veremez.) (hi kent disayd ver tu go for hiz holidey.)

 

A snake can’t walk. (Bir yılan yürüyemez.) (e sıneyk kent volk.)

 

A baby can’t talk. (Bir bebek konuşamaz.) (e beybi kent tolk.)

 

We can’t speak Russian. (Biz Rusça konuşamayız.) (vi kent sipik raşşın.)

 

They can’t afford to pay the bills.(Onlar,faturaları ödemeyi karşılayamazlar.) (dey kent effort tu pey dı bills.)

 

 

 

 

Soru Cümlesi Yapısı

 

Can+Özne+Verb1+Nesne?

 

Can you swim? (Yes) (Sen yüzebilir misin?) (ken yu sivim?)

-Yes, I can. (Yes, ay ken)

 

Can you speak German? (No) (Sen Almanca konuşabilir misin?) (ken yu sipik çörmın?)

-No, I can’t. (No, ay ken’t)

 

Can she play the violin? (Yes) (O viyolin=keman çalabilir mi?) (ken şi pıley dı vayolin?)

-Yes, she can. (Yes, şi ken.)

 

Can he write a book? (No) (O kitap yazabilir mi?) (ken hi rayt e buk?)

-No,he can’t. (No, hi ken’t.)

 

Can they run fast?(No) (Onlar huzlı koşabilirler mi?) (ken dey ran fest?)

-No, they can’t. (No, dey ken’t)

 

Can a cat fly? (No) (Bir kedi uçabilir mi?) (ken e ket fılay?)

-No, it can’t. (no,it ken’t)

 

Can a bird fly?(Yes) (Bir kuş uçabilir mi?) (ken e börd fılay?)

-Yes, it can. (Yes, it ken.)

 

 

Lütfen aşağıdaki örnekleri gerektiği gibi cevaplandırınız.

 

1)      Can I go out tonight? (Yes)

-

2)      Can she buy a car? (No)

-

3)      Can you learn English? (Yes)

-

4)      I ......speak Greek.(positive)

 

5)      I........work for them. (negative)

 

6)      She .....ride a horse.(negative) (şi......rayd e hors)

 

7)      A bird..........swim.

 

8)      Can they win the match? (Yes)

      -

9)      He .......go out.(Positive)

 

10)  She........paint a picture. (Positive)

 

ANSWERS: 1) Yes,you can. 2) No,she can’t. 3) Yes, I can. 4) can 5) can’t 6) can’t

7) can’t 8) Yes, they can. 9) can 10) can

 

Bügün ne öğrendik:

 

Ride (binmek,sürmek) (rayd)

 

 Horse :At (hors)

 

Violin : Viyolin=Keman (vayolin)

 

Bill: Fatura,Hesap (bill)

 

Electricity Bill :Elektrik Faturası (elektirisiti bill)

 

Phone Bill: Telefon Faturası (fon bil)

 

 

Can I get the bill? (Hesabı alabilir miyim lütfen?) (ken ay get dı bil?) (Restaurantta hesabı isterken bu şekilde sorabiliriz.)

 

Piano :Piyano (piyano)

 

Guitar :Gitar (gitar)

 

Bu dersimizle artık seviyeniz Beginner olmaktan çıkıyor.Elementary Seviyesine ulaşmış oluyorsunuz.Testimizden önce lütfen tüm dersleri bir kez tekrarlayınız.


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.